» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום חמישי 18 באפריל 2024
מדדי קובץ ערימה 4
דף ראשי  מבני קבצים בסיסיים - קובץ ערימה  מדדי קובץ ערימה 4 גרסה להדפסה

 TXמדד לקריאה ממצה של הקובץ

בקובץ ערמה אין סדר לוגי טבעי (הסדר הכרונולוגי הוא הסדר הפיסי).

 TF = TN לכן אין הרבה למה לצפות:

TX שווה לזמן הבאת רשומה + זמן הבאת הרשומה הלוגית הבאה כפול מספר

הרשומות בקובץ. מכיוון שהסדר הלוגי שווה לסדר הפיסי קיבלנו מדד יקר

לקריאה ממצה של הערימה.

 

TY מדד לארגון מחדש של הקובץ.

אם היו הרבה ביטולים לוגיים בערימה נרצה לארגן את הקובץ מחדש.

נניח שיש n רשומות בקובץ ו-d  רשומות בוטלו, אזי:

TY שווה לקריאת n רשומות + כתיבת n-d רשומות חיות (לא מבוטלות) כפול קצב

העברת נתונים רבים. ההנחה היא שקודם קוראים את הערימה הישנה

ואח"כ כותבים את הערימה החדשה, אבל אם הערמות (הישנה והחדשה)

נמצאות בדיסקים שונים או אפילו באותו דיסק או באותו שטח, בכל מקרה,

הקריאה של הערמה הישנה והכתיבה של הערמה החדשה נעשות במקביל

(כי הפרעות נלקחות בחשבון על ידי t’ ) ואז העלות היא:

                     

TY שווה לזמן קריאה ממצה השווה לזמן כתיבה ממצה (2 הפעולות שנעשות במקביל) וזה שווה לזמן קריאה ממצה פיזית (לפי הסדר הפיסי של הרשומות). קיבלנו חצי מהעלות TY שהנחנו קודם.

 

לסיכום, בערימה קיבלנו שהמדדים מאופייני קריאה גרועים ביותר בעוד שהמדדים מאופייני כתיבה הם טובים, לכן קובץ ערמה הוא בבירור קובץ מאופיין כתיבה.

אבל מה אם צריכים מבנה קובץ שדווקא מאופיין קריאה?

 29-11-03 / 23:56  עודכן ,  13-11-03 / 19:49  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 מדדי קובץ ערימה 3 - הקודםהבא - קובץ סדרתי 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4