» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שלישי 27 בפברואר 2024
מדדי קובץ ערימה 3
דף ראשי  מבני קבצים בסיסיים - קובץ ערימה  מדדי קובץ ערימה 3 גרסה להדפסה

TN זמן הבאת הרשומה הלוגית הבאה.

בקובץ ערימה אין סדר לוגי טבעי (הסדר הכרונולוגי הוא הסדר הפיסי).

גם אם נשרה סדר לוגי מסוים, לפי איזשהו שדה המופיע בכל הרשומות, אין לזה כל ביטוי במבנה הקובץ. לכן: TF = TN  זהו המקרה הכי גרוע, כי אין לנו מושג איפה כל רשומה תהיה בקובץ.

 

TI זמן הוספת רשומה, זהו מדד מאופיין כתיבה.

אם מוסיפים רשומה רשומה, לסוף הקובץ, אזי קודם צריך לקרוא את הגוש האחרון (המלא בממוצע בחציו), כדי לגווש לתוכו את הרשומה המתווספת:

כלומר  TIשווה לעלות קריאת הגוש האחרון בערימה + כתיבה מחדש של הגוש המעודכן שזה עתה נקרא. מכיוון ש-

 קיבלנו TI יקר!

אבל אם מגוושים את הרשומות במכלא בזיכרון העיקרי וכותבים גוש גוש, מהמכלא,

רק כאשר הוא מתמלא אזי

כלומר אם נכתוב גוש רק כשהוא מלא לסוף הערימה (ולא עבור כל הוספת רשומה)

אז נקבל עלות של מחיר כתיבת גוש לערימה חלקי גורם הגיווש (מספר

הרשומות בגוש) וזו כבר עלות סבירה.

 

 TU זמן עדכון רשומה. יש שתי אפשרויות לעדכון רשומה:

 1. אם עדכון הרשומה לא מגדיל אותה (In-place update)

  והיא מעודכנת במקום (הרשומה המקורית מוחלפת בחדשה)

 אזי: 

TU  שווה לזמן הבאת הרשומה המקורית + זמן כתיבת הגוש מחדש (עם הרשומה החדשה). TU שווה לזמן ביטול לוגי של רשומה TD  (הבאת רשומה, סימונה במצבה וכתיבת הגוש מחדש).   

2. אם עדכון הרשומה הגדיל אותה (Out-place update)

   אזי צריך לבטל את הרשומה הקודמת במקומה ולהוסיף את הרשומה המעודכנת לסוף הערמה: 

TRW כולל את זמן עדכון הרשומה בתוך הזיכרון (שהובאה בזמן TF) וזמן ביטול הרשומה הישנה.

 29-11-03 / 23:55  עודכן ,  07-11-03 / 10:38  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 מדדי קובץ ערימה 2 - הקודםהבא - מדדי קובץ ערימה 4 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 1