» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
RIP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  R  RIP גרסה להדפסה

RIP - Routing Information Protocol

 

XNS משתמש בפרוטוקול מידע הניתוב (RIP) לשמר מאגר נתונים של מארחי רשת ולהחליף מידע אודות טופולוגית הרשת.

כל נתב משמר רשימה של כל הרשתות הידועות לו ביחד עם עלות הניתוב (בקפיצות) הדרושה להגיע לכל רשת.

XNS מפיץ מידע ניתוב על הרשת באמצעות שידור לרוב של טבלאות הניתוב של הנתבים בכל 30 שניות.

הפרוטוקול הנ"ל שולח טבלאות ניתוב כתוצאה משינויים בשירות או בטופולוגיה או בתגובה לבקשת מידע הניתוב.

 

XNS משתמש בד"כ בפרוטוקול Echo על מנת להדגים את ההימצאות והנגישות של מארח אחר על הרשת, ובו"ז משתמש בפרוטוקול  Error לאותת על שגיאות ניתוב.

 

מסגרות

מסגרות RIP יכולות להיות אחת מהפקודות הבאות:

 

בקשת מידע ניתוב

[routing reqst]

תגובת מידע ניתוב

[routing reply]

בקשת הדהוד הנתונים הניתנים

[echo request]

הדהוד הנתונים הניתנים

[echo reply]

שגיאה מסוג לא ידוע

[error: unknown error]

הנתונים התקלקלו ביעד

[error: corrupt at dest]

מספר שקע לא ידוע

[error: unknown socket]

נתב נותר ללא משאבים

[error: out of resources]

שגיאת ניתוב לא מוגדרת

[error: routing error]

הנתונים התקלקלו בתשדורת

[error: corrupt en route]

לא ניתן להגיע לרשת היעד

[error: dest unreachable]

המנה הושלכה לאחר 15 קפיצות

[error: TTL expired]

מנה גדולה מהמורשה

[error: packet too large]

 

 

פרמטרי בקשה ותגובה

פרמטרי בקשת ניתוב RIP ותגובת ניתוב RIP מורכבים מרשימה של רשתות ומונה קפיצה.

מסגרות [routing reqst] כוללות את מספרי הרשת של הרשתות המבקשות את מידע הניתוב.

מסגרות [routing reply] מרכיבות רשימה של הרשתות הידועות לנתב.

פרמטרי הניתוב של RIP הם בפורמט הבא: NNNNNNNN (CC), כאשר NNNNNNNN הוא מספר רשת בית הקסדצימלי ו- CC זוהי העלות בקפיצות דצימליות.

 

XNS מפרש את מספר הרשת FFFFFFFF ככל הרשתות.

עלות של 16 קפיצות או יותר מדגישה שהרשת אינה ניתנת להשגה.

 

הפרמטר עבור מסגרות [echo request] או  [echo reply] ריקות מנתוני echo.

 

מסגרות שגיאה

לאחר כל מסגרת שגיאה יש לכל היותר 42 בתים ראשונים של מסגרת האחראית להודעת השגיאה.

לאחר ההודעה[error: packet too large]  יש פרמטר גודל מקסימלי מתקבל  (Max=xxx).

 

 03-02-04 / 11:55  עודכן ,  05-01-04 / 20:32  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 RVP over IP - הקודםהבא - RND 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 1