» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
RVP over IP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  R  RVP over IP גרסה להדפסה

RVP over IP

 

מפרט RVP over IP , חיבורי MCK (קניין).

פרוטוקול קול רחוק (RVP) הוא פרוטוקול תקשורת MCK לתעבורה של שיחות טלפון דיגיטליות דרך רשתות מנה או רשתות נתונים מבוססי מעגל.

הפרוטוקול בשימוש בראש ובראשונה במשפחת פרוטוקולי הרחבת MCK, המרחיבים שירותי PBX דרך רשתות מרחביות (WAN).

RVP מספק מתקנים ליצירת חיבור ותצורה בין התקן לקוח (או תחנה רחוקה) להתקן שרת (או מיתוג טלפון).

 

RVP/IP משתמש ב- TCP להעביר נתוני בקרה או איתות וב- UDP להעברת נתוני קול.

 

מנות בקרה ואיתות

מנות בקרה ואיתות הנישאות על TCP מורכבות מהתבנית שתפורט בהמשך, כותרת שאחריה הודעות בקרה או איתות:

 

אורך 

שדה בגודל בית אחד המכיל את אורך הכותרת (קוד פרוטוקול ושאר הודעת ה- RVP/IP).

שדה האורך מאפשר הכרה בגבולות ההודעה בזרם נתוני TCP מתמשך.

 

קוד פרוטוקול

מזהה את פרוטוקול ה- RVP/IP:

35 הודעות בקרת RVP/IP

36 נתוני איתות RVP/IP

 

הודעות RVP/IP

הודעות RVP/IP מכילות פרוטוקול בקרת RVP (RVPCP) ופעולות איתות RVP המתוארים מטה:

 

פרוטוקול בקרת RVP (RVPCP) עבור הודעות בקרה שמעצבות ומשמרות את קישור הנתונים בין הלקוח לשרת. פרוטוקול הבקרה פותח במקור עבור יישומי נתונים של נקודה לנקוד. רב הפונקציונאליות שבו אינה נחוצה, כאשר משתמשים ב- TCP/IP.

במהלך שיחת RVP/IP רק מחלקה אחת של הודעת בקרת RVP/IP נושאת ונותנת: מנת  RVP ADD VOICE (קוד פעולה 12) , המשמשת לשליחת פתחת UDP (סוג קוד 9), שיש לה תמיד אורך של שתיים וערך שהוא פתחת UDP בגודל של 2 בתים שאליה צריכות להיות ממוענות מנות נתוני הקול.

 

השרת מגיב עם מנה המכילה את הקוד RVPCP ADD VOICE ACK (קוד פעולה 13), המכיל פרמטר אחד בדיוק והוא פתחת קול ה- UDP של השרת.

אם ה- RVP/IP פועל במצב "קול דינמי", ההמרה חייבת לחזור על עצמה בכל עת שתחנת הקול זקוקה להקמה מחדש, כלומר בכל פעם שהטלפון מתנתק.

 

מבנה הודעות הבקרה מתואר כדלקמן:  

 

2 בתים

2 בתים

 

קוד פעולה

מונה פרמטר

פרמטרים

מבנה הודעת בקרת RVP over IP

 

קוד פעולה

קוד הפעולה מגדיר את מחלקת הודעות בקרת RVP/IP.

המחלקות האפשריות הן:

12 RVPCP ADD VOICE

13 RVPCP ADD VOICE ACK

 

מונה פרמטר

מונה הפרמטר שווה בדיוק לפרמטר אחד.

 

פרמטרים

פרמטרים של כל הודעות הבקרה: מבני סוג, אורך וערך (TLV) כמתואר כדלקמן:

סוג RVPCP UDP PORT (או סוג קוד 9)

אורך מספר הבתים בשדה הערך

ערך מספר פתחת ה- UDP

 

פעולות האיתות של RVP

מבנה נתוני האיתות (פרוטוקול סוג 36) מתואר כדלקמן:

 

7

8

8

8

אורך מנה

פרוטוקול

אורך הודעה

נתונים

 

 

RVP over IP מבנה הודעת איתות

 

מנות נתוני איתות ב- RVP מתחילות תמיד עם בית אורך לאחר כותרת ה- RVP/IP.

המנות מכילות 2 מחלקות נתונים, מנות איתות של טלפון דיגיטלי או פקודות שיחת RVP ברמה גבוהה.

פקודות השיחה שונות מנתוני האיתות בכך שמתווסף היסט של 130 בשדה "אורך ההודעה".

בכל נתוני האיתות יש שדה אורך אמיתי של פחות מ- 128 (או שווה). האורך האמיתי של הודעת פקודת השיחה מחושב ע"י הפחתת 130 משדה האורך.

 

בכל פקודות השיחה קוד השיחה (1 בית) מופיע לאחר שדה אורך ההודעה.

ביט 7 של קוד הפקודה נחשבת כביט "ACK". כל הביטים האחרים בשדה זה הם חלק מקוד הפקודה עצמו.

 

מבנה מנות נתוני הקול, הנישאים על מנדעי UDP, מתואר בתרשים הבא:

 

7

 

פרוטוקול

נתוני קול RVP/IP

 

פרוטוקול

קוד הפרוטוקול הוא תמיד 37 עבור מנות נתוני קול RVP/IP.

 

נתוני קול RVP/IP

מנת קול יחידה הנישאת בכל מנדע UDP.
 
 

 

 03-02-04 / 11:55  עודכן ,  20-11-03 / 19:06  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 RTCP - הקודםהבא - RIP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5