» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
GSM
דף ראשי  סלולר  UMTS  GSM גרסה להדפסה

GSM

פרוטוקול זה הוא וריאנט של פרוטוקול GPRS GSM.

הפונקציה העיקרית של ניהול שיחת (SM) GPRS היא תמיכה בטיפול בהקשר PDP של טרמינל המשתמש.

ה- SM כולל פרוצדורות עבור הפעלת הקשר PDP מזוהה, ביטול פעילות והתאמה, והפעלה וביטול פעילות של הקשר PDP עלום שם.

 

תבנית הכותרת מוצגת כדלקמן:  

 

Octet

1

2

3

4

5

6

7

8

1

מזהה דילוג

Protocol discriminator

2

סוג הודעה

3-n

פריטי מידע

 

GSM מבנה כותרת

 

Protocol discriminator                                                                                         

1010 מזהה את פרוטוקול GSM.

 

מזהה דילוג

ערך שדה זה הוא 0000.

 

סוג הודעה

מגדיר באופן ייחודי את הפונקציה והתבנית של כל הודעת GSM.

סוג ההודעה הוא מנדטורי לכל ההודעות.

ביט 8 שמורה לשימוש עתידי כביט הרחבה.

ביט 7 שמורה למספר הרציף הנשלח בהודעות הנשלחות מתחנה ניידת.

 

סוגי הודעות GSM:

XXXXXX01

הודעות ניהול שיחה

01000001

הפעלת בקשת הקשר PDP

01000010

הפעלת אישור הקשר PDP

01000011

הפעלת דחית הקשר PDP

01000100

בקשת הפעלת הקשר PDP

01000101

דחיית בקשת הפעלת הקשר PDP

01000110

ביטול הפעלת בקשת הקשר PDP

01000111

ביטול הפעלת בקשת הקשר PDP

01001000

אימות בקשת הקשר PDP

01001001

אימות אישור הקשר PDP

01010000

הפעלת בקשת הקשר AA PDP

01010001

הפעלת אישור הקשר AA PDP

01010010

הפעלת דחיית הקשר AA PDP

01010011

ביטול הפעלת בקשת הקשר AA PDP

01010100

ביטול הפעלת אישור הקשר AA PDP

01010101

מצב SM

                                                                                                                        

 

פריטי מידע

פריטי מידע שונים.

 

 02-02-04 / 16:58  עודכן ,  03-12-03 / 18:59  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 GMM - הקודםהבא - GTP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  1
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3