» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שלישי 19 בינואר 2021
GMM
דף ראשי  סלולר  UMTS  GMM גרסה להדפסה

GMM

 

פרוטוקול זה הוא וריאנט של פרוטוקול GPRS GMM.

GPRS משתמש בפרוטוקול GSM MM (ניהול ניידות).

כאן הוא ידוע כפרוטוקול GPRS MM או בקיצור GMM.

הפונקציה הראשית של תת שכבת ה- MM היא לתמוך בניידות של טרמינלי המשתמש, כגון: הודעה לרשת על מיקומו הנוכחי של המשתמש ואספקה של שהות משתמש באופן בטוח.

פונקציה נוספת של תת שכבת ה- GMM היא לספק שירותי ניהול חיבור לישויות השונות של תת שכבת ניהול החיבור (CM) העליונה.

תבנית הכותר מוצגת באיור הבא:

 

אוקטט

1

2

3

4

5

6

7

8

1

מזהה דילוג

Protocol discriminator

2

סוג הודעה

3-n

פריטי מידע

 

GMM מבנה כותר ה-

 

Protocol discriminator

1000 מגדיר את פרוטוקול  GMM.

 

מזהה דילוג

ערך שדה זה הוא 0000.

 

סוג הודעה

מגדיר באופן יחודי את הפונקציה והתבנית של כל הודעת GMM.

סוג ההודעה הוא מנדטורי לכל ההודעות.

ביט 8 שמורה לשימוש עתידי כביט הרחבה.

ביט 7 שמורה למספר הרציף הנשלח בהודעות הנשלחות מתחנה ניידת.

 

סוגי הודעות GMM:

 

00000001

בקשת הוספה

00000010

הוספה התקבלה

00000011

הוספה הושלמה

00000100

הוספה נדחתה

00000101

בקשת ניתוק

00000110

ניתוק התקבל

00001000

בקשת עדכון שדה ניתוב

00001001

התקבל עדכון שדה ניתוב

00001010

הושלם עדכון שדה ניתוב

00001011

נדחה עדכון שדה ניתוב

00010000

פקודת הקצאה מחדש של  TMSI-P

00010001

P-TMSI הושלמה הקצאת מחדש של

00010010

בקשת אימות וכתיבת צופן

00010011

תגובת אימות וכתיבת צופן

00010100

דחיית אימות וכתיבת צופן

00010101

בקשת זהות

00010110

תגובת זהות

00100000

מצב GMM

00100001

מידע GMM

 

 

פריטי מידע

פריטי מידע שונים.

 

 02-02-04 / 16:55  עודכן ,  03-12-03 / 18:57  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 GCC - הקודםהבא - GSM 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 9