» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
LQR
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  LQR גרסה להדפסה

LQR

 

פרוטוקול דו"ח איכות הקישור (LQR ) מפרט את המנגנון בשביל ניטור איכות קישור בתוך פרוטוקול נקודה לנקודה. מנות לפעמים מופלות או מושחתות עקב רעש בקו, כשלון ציוד, פלישות לחוצצים וכו'.. ולעיתים קרובות רצוי לקבוע מתי ואיך הקישור מפיל נתונים לעיתים קרובות. נתיבים יכולים להרשות באופן זמני לנתיב אחר להקדימם, או ליישום יכולה להיות האפשרות להתנתק ולעבור לקישור חילופי. בשל סיבות אלו, מנגנון ניטור איכות כזה נחוץ.

 

מנת LQR אחת מוסתרת בשדה המידע של מסגרות שכבת קישור נתוני פרוטוקול נקודה לנקודה, כאשר שדה הפרוטוקול מציין טיפוס c025. מבנה מנת ה LQR מוצג בהדגמות הבאות:

 

4  בתים

מספר קסם

Last out LQRs

Last out packets

Last out octets

עמית ב LQRs

עמית במנות

עמית באשפה

עמית בשגיאות

עמית בשמיניות

Peer out LQRs

Peer out packets

Peer out octets

שמור ב LQRs

שמור במנות

שמור באשפה

שמור בשגיאות

שמור בשמיניות

מבנה מנת LQR

 

מספר קסם

מסייע לגלות קישורים אשר במצב לולאה לאחור.

 

Last out LQRs

מועתק מה Peer out LQRs שהתקבל אחרון בהעברה.

 

Last out packets

מועתק מה Peer out packets שהתקבל אחרון בהעברה.

 

Last out octets

מועתק מה Peer out octets שהתקבל אחרון בהעברה.

 

עמית ב LQRs

מועתק מהנשמר ב LQRs שהתקבל אחרון בהעברה. בכל פעם שהעמית בשדה ה LQRs הוא אפס, שדות ה Last Out לא קבועים והעמית בשדות מכיל את הערכים ההתחלתיים של העמית.

 

עמית במנות

מועתק מהנשמר במנות שהתקבל אחרון בהעברה.

 

עמית באשפה

מועתק מהנשמר באשפה שהתקבל אחרון בהעברה.

 

עמית בשגיאות

מועתק מהנשמר בשגיאות שהתקבל אחרון בהעברה.

 

עמית בשמיניות

מועתק מהנשמר בשמיניות שהתקבל אחרון בהעברה.

 

Peer out LQRs

מועתק מה Out LQRs בהעברה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

Peer out packets

מועתק מה MIB ifOutUniPackets ו ifOutNUniPackets הנוכחים בהעברה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

Peer out octets

מועתק מה MIBifOutOctets הנוכח בהעברה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

השדות הבאים לא באמת מועברים מעל הקישור שפניו מועדות פנימה. הם מצורפים באופן הגיוני למנה ע"י תהליך Rx.

 

שמור ב LQRs

מועתק מה In LQRs בקבלה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

שמור במנות

מועתק מה MIB ifInUniPackets ו ifInNUniPackets הנוכחים בקבלה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

שמור באשפה

מועתק מה MIBifInDiscards הנוכחי בקבלה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

שמור בשגיאות

מועתק מה MIB ifInErrors הנוכחי בקבלה. מספר זה חייב לכלול LQR  זה.

 

שמור בשמיניות

מועתק מה InGoodOctets הנוכחי בקבלה. מספר זה חייב לכלול LQR זה.

 

 02-02-04 / 15:59  עודכן ,  15-11-03 / 15:09  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 LCP - הקודםהבא - MPPC 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3