» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 18 בינואר 2021
MPPC
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  PPP  MPPC גרסה להדפסה

MPPC

 

פרוטוקול נקודה לנקודה מספק שיטה סטנדרטית להעברת מנדעים רבי פרוטוקולים מעל קישורי נקודה לנקודה. פרוטוקול בקרת דחיסת פרוטוקול נקודה לנקודה מספק שיטה לנהל מו"מ ולנצל פרוטוקולי דחיסה מעל קישורי פרוטוקול נקודה לנקודה מוסתרים. פרוטוקול הדחיסה נקודה לנקודה של מיקרוסופט ( נקרא גם MPPC ) דוחס מנות פרוטוקול נקודה לנקודה מוסתרות. סכימת דחיסת נקודה לנקודה של מיקרוסופט היא אמצעי ייצוג למנות פרוטוקול נקודה לנקודה שרירותיות בצורה דחוסה. אלגוריתם ה MPPC מעוצב לייעל ניצול מעבד וניצול רוחב פס כדי לתמוך במספר גדול של קשרים בו-זמניים. אלגוריתם ה MPPC מיועל גם לעבוד ביעילות גם בתסריטי פרוטוקול נקודה לנקודה טיפוסיים ( 1500 בתי MTU, וכו' ). אפשרות תצורת ה CCP דנה בשימוש ב MPPC בקישור. לפני שמנת MPPC מועברת, פרוטוקול נקודה לנקודה חייב להגיע לשלב פרוטוקול שכבת הרשת ופרוטוקול בקרת ה CCP  חייב להגיע למצב הפותח. מנדע MPPC אחד מוסתר בשדה המידע של הפרוטוקול נקודה לנקודה. רק מנות עם מספר פרוטוקולי נקודה לנקודה בטווח מ 0021 עד 00FA  נדחסות.

 

פורמט מנת ה MPPC מוצג בהדגמות הבאות:

 

1 בית

 

1 בית

PPP פרוטוקול

A B C D

ספירת עקביות

נתונים דחוסים...

......

.....

MPPC מבנה מנת

 

פרוטוקול PPP

מזהה את הפרוטוקול המוסתר בשדה המידע של המסגרת.

 

ביט A

ביט זה מציין שחוצץ ההיסטוריה אותחל כעת לפני שהמנה נוצרה. זה נשלח להודיע לעמית שהשולח אתחל את חוצץ ההיסטוריה שלו לפני דחיסת המנה ושהעמית המקבל חייב לאתחל את חוצץ ההיסטוריה שלו לפני שחרור דחיסת המנה. ביט זה נקרא ביט השטיפה.

 

ביט B

ביט זה מציין שהמנה הועברה לקצה הקדמי של חוצץ ההיסטוריה.

 

ביט C

ביט זה מכוון לציין שהמנה דחוסה.

 

ביט D

ביט זה חייב להיות מכוון לאפס.

 

ספירת עקביות

זה משמש להבטיח שהמנות נשלחות בסדר הנכון ושאף מנה לא נפלה.

 

נתונים דחוסים

הנתונים הדחוסים מתחילים עם שדה הפרוטוקול; לדוגמא: במנת IP ( 0021 ואחריו כותרת IP ) המדחס ינסה לדחוס את שדה ה 0021 קודם ואחר כך את כותרת ה IP עצמה.

 

 

 

 02-02-04 / 16:15  עודכן ,  15-11-03 / 15:12  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 LQR - הקודםהבא - PAP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 6