כותרת H2

גם בדוגמא זו יש חוק css לתג p . חלק מהחוק מוסיף רקע למלל התחום בתג p .שאר החוק הוא כמו בדוגמא 7.

כותרת H3

מלל בתוך תג p . למלל צריכות להיות אותן תכונות כמו בדוגמא 7.

מלל נוסף בתוך תג p. צבע הרקע יהיה כמו בדוגמא 7 אם לא תמצא התמונה שצריכה להופיע ברקע.

מה ההבדל בין פסקה זו לשתי הפסקאות הקודמות? מה ההבדל בינה לבין הפסקה המתאימה בדוגמא 7?