כותרת H2

דוגמא זו באה להמחיש את תוצאות הבילבול בין שימוש בתג P כתג בודד לבין שימוש בו כתג פותח ותג סוגר

כותרת H3

קטע קוד זה מוכל בתוך התג הכפול ומגיב בהתאם להגדרותיו

גם קטע קוד זה נמצא בתוך התג הכפול ומגיב להגדרותיו

קטע קוד זה אינו מוכל בתוך הסוגרים הכפולים ולכן הוא לא משתנה אך בסופו יש תג פותח

?גם קטע זה לא מוכל בתג הכפול , אך האם הוא מתנהג נורמלית

כותרת H4

גם קטע קוד אחרון זה אינו מוכל בסוגרים הכפולים איך הוא מתנהג? האם הכותרת האחרונה משתנה איכשהו?