כותרת H1

דוגמא זו עושה שימוש בחוקי CSS על מנת להגדיר את התג כדי להדגיש תחום מסוים כפי שניתן לראות בכותרת השלישית למטה

כותרת H2

בקטע הבא יש שלוש חלקים. השניים הראשונים מודגשים כיוון שהם מוכלים בתג P והשלישי לא כיוון שהוא לא מוכל בתג.

כותרת H3

חלק זה מוכל בתוך התג ולפניך עוד טקסט ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות

גם קטע זה מוכל באותו תג ולפניך עוד טקסט ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות ללא משמעות

חלק זה לא מוכל בתוך התג <p> ולכן הוא אינו מודגש