כותרת H1

לפניך מידע חשוב

דוגמא זובאה להדגיש באמת קטע טקסט

כותרת H2

בדוגמא זו, לא זו בלבד שהגדרנו את הפונט, סגנון וצבע אלא גם את הרקע של הטקסט עצמו