כותרת H1

דוגמא זו עושה שימוש בחוקי CSS על מנת להגדיר מחדש את התג <B>

כותרת H2

הגדרנו את התג מחדש כך שחלק מהטקסט יהיה מודגש במיוחד.

כותרת H3

הבט בקובץ המקור בכדי לראות ביצד יצרנו זאת (כפי שמתואר בדף המכיל את הקישור לדוגמא זו!)

כותרת H4

בדף זה מכיל את הקוד הבא

תוכל לראות שתג ה head מכיל את החוק הבא:

body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;   
  font-size: 10.5pt; color: #000000;   
  background-color: #eeeeee;  
  background-image: url(back1.gif);
}

 

כותרת H5

ברגע שחוקי ה CSS הוכנסו בדף זה יכולנו ליצור כתב גדול יותר בעזרת <B>מודגש במיוחד</B>.

כותרת H6

בדיוק כפי שהיה עם תגי הכותרות כך גם עכשיו עשינו שימוש בחוקי CSS על מנת ליצור הגדרות חדשות.