כותרת H1

בדוגמא זו ישנו קישור לקובץ חיצוני שבו הוגדרו הגדרות חדשות עבור גוף הטקסט

כותרת H2

מלבד חוקי גוף הדף אין שינויים לעומת הדוגמא הקודמת

כותרת H3

תוכל להשתמש בהגדרות מקובץ חיצוני על מנת ליצור תצורה אחידה לסדרה של דפי רשת ואפילו לאתר אינטרנט שלם

כותרתH4

בדוגמא זו ההגדרות החדשות קובעות את הגודל, הצבע, הרקע והפונט של הטקסט המרכזי

כותרת H5

הקובץ החיצוני מגדיר גם תמונת רקע לקבצים שמקושרים אליו שים לב לתמונה בהסבר בהמשך

כותרת H6

תוכל להשתמש בקובץ החוקים החיצוני גם על מנת להגדיר את הגוף בקבצי רשת אחרים