» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 11 ביולי 2020
סדרה הנדסית- בעיות לדוגמא המשך
דף ראשי  4 יחידות  אלגברה  סדרות   סדרה הנדסית- בעיות לדוגמא המשך גרסה להדפסה

3. בסדרה הנדסית שהמנה שלה q יש n איברים. חשב את היחס בין סכום n - 2 האיברים
    האחרונים, לבין סכום n - 1 האיברים הראשונים.

    הסבר: ניתן להסתכל על הסדרה של n-2 האיברים האחרונים כסדרה הנדסית שבה
    האיבר הראשון הוא a3 ולכן:

עבור האיברים האחרונים

היחס ביניהם הוא חלוקה של המשוואות לכן:


4. בסדרה הנדסית שכל איבריה חיובים יש n איברים. סכום n - 2 האיברים הראשונים
הוא 310, וסכום n-2 האיברים האחרונים הוא 1240. האיבר הרביעי בסדרה גדול ב 30
מסכום האיברים הראשון והשלישי. מצא את מספר איברי הסדרה.
לפי הנתון:

מחלוקת המשוואה השנייה בראשונה נקבל:

שים לב: נתון כי כל האיברים חיובים לכן נתייחס רק ל q חיובי.

לפי הנתון:

נותר רק להציב באחת ממשוואות הסכום:
 30-03-04 / 12:22  עודכן ,  19-03-04 / 00:04  נוצר ע"י עידו דותן בתאריך 
  סדרה הנדסית- בעיות לדוגמא - הקודםהבא - מציאת נוסחה לאיבר הכללי בסדרה חשבונית והנדסית- בעיות לדוגמא 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4