» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום חמישי 1 באוקטובר 2020
חוקי מרחב וקטורי אלגברי
דף ראשי  5 יחידות לימוד  וקטורים  המרחב הוקטורי האלגברי  חוקי מרחב וקטורי אלגברי גרסה להדפסה

כמו במרחב הוקטורי גיאומטרי, גם במרחב מתקיימות התכונות הבאות:

(1) סגירות בחיבור - לכל שני וקטורים מ- גם סכומם u + v הוא איבר ב -

.

(2) חוק הקיבוץ - יהיו u ,v ,w וקטורים ב-  אזי - 

(3) איבר נייטרלי בחיבור -האיבר

 

(n פעמים) ב-

ולכל וקטור u ב

                                  מתקיים: u + 0 = 0 + u = u .

נקרא גם וקטור האפס.

 

(4) איבר נגדי - לכל איבר u ב- קיים איבר נגדי המסומן u- המקיים:
                                                             

                              

(5) חוק החילוף - לכל u ו v וקטורים ב-

 מתקיים : u + v = v + u.

(6) סגירות בכפל - לכל וקטור u  ב- ומספר ממשי t מתקיים ש tu גם ב-  .

(7) חוק הקיבוץ - לכל u ב- ולכל s , t  מספרים ממשיים מתקיים: 

(8) חוק הפילוג (לגבי סקלרים) - לכל u ב- ולכל s,t מספרים ממשיים מתקיים:

                                                                                             

    חוק הפילוג (לגבי וקטורים) - לכל v,u ב- ולכל t מספר ממשי מתקיים:

                                                                                               

 

דוגמה : יהיו חשב :

 

                       

 08-03-04 / 14:26  עודכן ,  01-03-04 / 16:38  נוצר ע"י אוהד אברהם בתאריך 
 המרחב הוקטורי האלגברי - הקודםהבא - המרחב הוקטורי R3 - מרחב תלת מימדי 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 2