» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום ראשון 24 בינואר 2021
משוואת המשיק
דף ראשי  4 יחידות  חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  משוואת המשיק גרסה להדפסה

משוואת משיק:

בפרק על משוואת קו ישר -אנליטית למדנו שעבור קו ישר יש צורך בנקודה ושיפוע. את השיפוע נקבל באמצאות הנגזרת והצבה של X ולכן קיבלנו 'נוסחה'

(I) y - y1 = m (x - x1)
    y - y1 = f '(x1) (x - x1)
                שיפוע

 מצא את השיפוע בנפרד ועבור לנוסחא I

 

משוואת משיק לנקודה על גרף הפונקציה:


1.מצא את משוואת המשיק בנקודה x = 3
לפונקציה:


נחשב את ערך y בנקודה

מכאן שהנקודה היא (3,4/6)
נחשב את שיפוע הנקודה:

y – 4 / 6 = 1/3 (x - 3)      / * 6
6y - 4 = 2x - 6
6y = 2x - 2


משוואת משיק לנקודה שאינה על גרף הפונקציה:

1. מצא את נקודת ההשקה, ואת משוואת המשיקים לגרף העקומה העוברים דרך נקודה נתונה
    שאיננה על גרף הפונקציה.


נקודת ההשקה מסומנת באות A וניתן להסתכל עליה כ -

השיפוע של הישר העובר שם


לכן משוואת הישר תהיה


נותר רק להציב את הנקודה (0,-3)


נציב את t במשוואת המשיק ונקבל:

t = 1  ==> y = 4x - 3
t = -1 ==> y = -4x - 3


 24-03-04 / 08:42  עודכן ,  13-12-03 / 11:42  נוצר ע"י עידו דותן  בתאריך 
 חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי - הקודםהבא - הנגזרת 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 1