» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 12 באוגוסט 2020
שקף 9 - קווי הבקרה.
דף ראשי  פרק 10 - מעבד רב-מחזורי  שקף 9 - קווי הבקרה. גרסה להדפסה

שקף 9 - קווי בקרה במעבד רב-מחזורי

 

 

שקף 9 מכיל הסבר לגבי קווי הבקרה הפזורים במעבד.

על מנת לאפשר פעולה תקינה ונכונה של כלל הרכיבים במעבד, יש צורך במספר קווי בקרה אשר בעזרתם ינוהל המידע הזורם במעבד.

הסבר קצר לגבי קווי הבקרה יובא כאן, והסברים נוספים יובאו בשקף:

PCWrite: קו בקרה המפקח על כתיבה למונה התכנית.

PCWriteCond: קו בקרה המאפשר כתיבה למונה התכנית.

IorD: קובע אילו נתונים יקראו מהזיכרון הראשי, מידע (Data) או פקודה לביצוע (Instruction).

MemWrite: קו בקרה המאפשר כתיבה לזיכרון הראשי.

IR Write: קו בקרה המאפשר כתיבה לאוגר הפקודה (Instruction Register) אשר שומר את הפקודה לביצוע.

MemToReg: קובע איזה נתונים יכתבו ליחידת האוגרים, תוצאת חישוב או מידע מהזיכרון הראשי.

Op: מידע שמגיע מהפקודה לביצוע וקובע איזו פעולה מתבצעת כרגע במעבד. על פי פקודה זו יחידת הבקרה הראשית (ALU Control) קובעת אילו ערכים יעברו בכל קווי הבקרה האחרים.

RegDst: קובע לאיזה אוגר ייכתב המידע שמגיע ליחידת האוגרים.

RegWrite: קו בקרה המאפשר כתיבה ליחידת האוגרים.

ALUSelA: קו בקרה הקובע את אחד משני הגורמים עליהם תבוצע הפעולה.

ALUSelB: קו בקרה הקובע את השני משני הגורמים עליהם תבוצע הפעולה.

ALUOp: קובע איזו פעולה תבצע יחידת החישוב הלוגית.

TargetWrite: קו בקרה המאפשר כתיבה לרכיב הזיכרון Target.

PCSource: קובע את הכתובת אשר תיכתב למונה התוכנית ולמעשה את הפקודה הבאה שהמעבד יבצע.

 

כפי שניתן לראות בטבלה בספר (בעמוד 8) קווי הבקרה מעבירים את אותו המידע בשני מחזורי השעון הראשונים. השינויים לגבי כל פעולה ופעולה מוסברים בשקפים הבאים.

 

 

 22-02-04 / 20:23  עודכן ,  17-02-04 / 23:30  נוצר ע"י אפרת ליברך בתאריך 
 שקף 2 - רכיבי המעבד. - הקודםהבא - שקפים 12-16 - מימוש הפקודות. 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5