» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
הגדרות של הסתברויות
דף ראשי  קובץ אינדקס סדרתי  הגדרות של הסתברויות גרסה להדפסה

הגדרות של הסתברויות:

 

Pd- ההסתברות שהרשומה הנוכחית נמצאת בקובץ הסדרתי. 

        Pd = 1 - POV

Pb - ההסתברות שהרשומה הנוכחית נמצאת בקובץ הסדרתי והרשומה העוקבת  

         נמצאת באותו גוש.

          Pb = 1 - 1/Bfr

 

 - Pmההסתברות שלא הייתה תוספת לגוש.

 

דוגמא: Lc=0.2.  זאת אומרת, שבערך שרשרת באורך 1 יוצאת מחמישית

מהגושים בקובץ הסדרתי ולכן יש הסתברות של 0.8 שלא הייתה תוספת לגוש הנוכחי.

 

 Pc-  ההסתברות שהגוש הבא של הקובץ הסדרתי נמצא באותו גליל.

 Pl-  ההסתברות שהרשומה הנוכחית היא רשומת גלישה, והיא איננה האחרונה  

        בשרשרת.

 

 10-01-04 / 20:07  עודכן ,  22-11-03 / 11:06  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
  זמן הבאת הרשומה הלוגית הבאה - הקודםהבא - טבלת חישוב הסתברויות 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3