» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
זמן הבאת הרשומה הלוגית הבאה
דף ראשי  קובץ אינדקס סדרתי   זמן הבאת הרשומה הלוגית הבאה גרסה להדפסה

מדד  TN  -  זמן הבאת הרשומה הלוגית הבאה.

 

הנחות : שרשור ברמת הגוש, אינדקס גושים סלקטיבי. זהו מדד מורכב כיוון שיש  אפשרויות שונות למיקום הרשומה הבאה:

 

 

מקרה א': הרשומה הנוכחית נמצאת בתוך גוש השייך לשטח הראשי, והרשומה העוקבת  נמצאת באותו גוש, ולכן היא נמצאת במכלא בזיכרון.

 

 

מקרה ב': הרשומה הנוכחית נמצאת במקום האחרון בגוש השייך לשטח הראשי, לא היו הוספות לאותו גוש, והרשומה העוקבת נמצאת בגוש אחר של אותו גליל.

 

 

מקרה ג': הרשומה הנוכחית במקום האחרון בגוש השייך לשטח הראשי, לא היו הוספות לאותו גוש, הרשומה העוקבת נמצאת בגוש של גליל אחר.

 

 

מקרה ד': הרשומה הנוכחית נמצאת במקום האחרון בגוש השייך לשטח הראשי, היו הוספות לאותו גוש, ולכן הרשומה העוקבת היא רשימת גלישה, באותו גליל או בגליל אחר.

 

מקרה ה': הרשומה הנוכחית היא רשומה גלישה, והרשומה העוקבת גם רשומת גלישה, הנמצאת באותו גוש, בגוש אחר באותו גליל, או בגליל אחר.

 

 

מקרה ו': הרשומה הנוכחית היא רשומת גלישה, והרשומה העוקבת נמצאת בגוש של הקובץ הסדרתי, הנמצא באותו גליל, או בגליל אחר.

 06-12-03 / 10:28  עודכן ,  22-11-03 / 10:55  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 המשך זמן הבאת רשומה - הקודםהבא - הגדרות של הסתברויות 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5