» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
זמן הבאת רשומה
דף ראשי  קובץ אינדקס סדרתי  זמן הבאת רשומה גרסה להדפסה

מדד TF - זמן הבאת רשומה כלשהי מקובץ אינדקס סדרתי.

 

נניח שהרשומה המבוקשת נמצאת בשטח הראשי, אינדקס האב נמצא בזיכרון הפנימי וחלק האינדקס השייך לגליל נתונים מסוים נמצא באותו גליל, אזי

 

TF m - זמן הבאת רשומה מהשטח הראשי (main) שווה לזמן התייעצות עם אינדקס האב (c) + חיפוש הגליל המתאים (s) + x-1)) שזה מס' רמות האינדקס שנותר לעבור (לא כולל אינדקס האב לכן מחסירים 1) כפול הגישה לגוש אינדקס בודד בכל רמה (r+btt+c) + הגישה לגוש הנתונים בשטח הראשי (r+btt+c). בסה"כ מקבלים x פעמים גישה לגוש פלוס חיפוש הגליל פלוס התייעצות עם אינדקס האב. אבל, ייתכן שהרשומה לא נמצאת בשטח הראשי אלא בשטח הגלישה. לכן מדד TF של קובץ אינדקס סדרתי שווה לסכום של זמן הבאת רשומה מהשטח הראשי וזמן הבאת רשומה משטח הגלישה.

 

נחשב את מדד   TF בשטח הגלישה - 

נניח שהצטרפו ’O רשומות גלישה ל-n הרשומות של השטח הראשי.

POV (Probability of overflow) - ההסתברות שהרשומה המבוקשת היא רשומת גלישה. זה שווה ליחס בין מס' הרשומות שגלשו (’O) לבין מס' הרשומות הכולל בקובץ

(’n+O):  

                             

Lc - ( (Length of chain- האורך הממוצע של שרשרת רשומות גלישה היוצאת מכל גוש (Push-Through).   נניח שיש שרשור ברמת הגוש אז אם גורם הגיווש (Bfr) גדול מ-1 ניתן לאמוד: 

 

דוגמא:

ישנם 9 גושים ובכל גוש יש 100 רשומות. סה"כ על 900 הרשומות הללו גלשו 100 רשומות, ולכן אורך שרשרת הגלישה צריך להיות באורך של בערך 10-9 רשומות כל אחת. 

 10-01-04 / 20:17  עודכן ,  22-11-03 / 10:31  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 מדד R - הקודםהבא - המשך זמן הבאת רשומה 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 6