» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
קובץ אינדקס סדרתי
דף ראשי  קובץ אינדקס סדרתי גרסה להדפסה

קובץ אינדקס-סדרתי  Index-Sequential File

 

 

 

המבנה הפיסי של הקובץ האינדקס סדרתי מתואר בתרשים.

יש שטח ראשי, שטח אינדקס ושטח גלישה, כאשר השטח הראשי ושטח הגלישה יחדיו שומרים על סדרתיות הרשומות בקובץ, ושטח האינדקס אמור לאפשר גישה ישירה. בשטח/קובץ ראשי (שטח A) יש שרשור ברמת הגוש. בשטח/קובץ גלישה (שטח בלתי תלוי) יש שרשור ברמת הרשומה.

 

לא רצינו לשנות את השטח הראשי בעת הוספת רשומה חדשה כדי שלא נצטרך לבנות מחדש את שטח האינדקס - את הבעיה הזו פתר שטח הגלישה.

 הרשומות שהתווספו בשיטת המפתח הראשון/האחרון תמיד תהיינה הרשומות שצריכות להיכנס אחרי/לפני המפתח של הגוש. שרשרת גלישה היא הרחבה של מספר הרשומות שנמצאות בגוש מסוים, שלא כוללת שינוי של המפתח הראשון/האחרון, ולכן ההרחבה לא משנה בכניסת האינדקס את מפתח הכניסה.

 

(מקרה חריג - אם משתנה המפתח הראשון/האחרון בקובץ כולו אז יש צורך לשנות

את ערך הכניסה באינדקס, אלא אם עושים ארגון מחדש).

 26-02-04 / 11:43  עודכן ,  22-11-03 / 10:09  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 השוואה בין 2 שיטות הטיפול בשרשור רשומות - הקודםהבא - סיבות לביצוע ארגון מחדש 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 6