» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
פריסה
דף ראשי  מבוא לאינדקס  פריסה גרסה להדפסה

כאשר נבנה את סוגי האינדקס השונים בתוך קבצים נרצה לדעת האם נקבל אינדקס צר או רחב?

 

פריסה  Fan-out - מספר הכניסות ביחידה של אינדקס בקובץ אינדקס.

אם מניחים כי יחידה של האינדקס היא גוש, אזי הפריסה היא מספר כניסות y בגוש. אם בכניסה, יש V בתים בשביל המפתח וגם P בתים בשביל המען (המצביע), אזי 

  כלומר y שווה לערך הרצפה של היחס בין B (גודל הגוש)

ל V+P (גודל הכניסה באינדקס), כך ש y הוא גורם הגושיות (Bfr) של גוש אינדקס,

אבל  R < V+P לכן y >  Bfr  .

 

נגדיר את המשתנה x (מספר שלם) המציין את מספר רמות האינדקס.

בכל רמת אינדקס, המצביעים בכל גוש אינדקס מצביעים על y גושים מתחתם, שבכל אחד מהם המצביעים מצביעים על y גושים .... (אמנם יותר משלוש רמות נחשב כהרבה). בקובץ הנתונים ישb  גושי נתונים, ולכן זה מספר הכניסות ברמה התחתונה. מכאן שיש yx כניסות באינדקס בכל הרמות וזה שווה ל-b, מס' הגושים בשטח הנתונים. על שני צדי המשוואה b = yx נפעיל log   ונקבל x log y = log b , מכאן ש x- שווה לתקרה של היחס בין log b לבין log y .      

               

                       

   

                          

 29-11-03 / 23:05  עודכן ,  21-11-03 / 00:14  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 אינדקס כוון-חומרה - הקודםהבא - מבוא לגלישה 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5