» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 27 במאי 2024
פריסה
דף ראשי  מבוא לאינדקס  פריסה גרסה להדפסה

כאשר נבנה את סוגי האינדקס השונים בתוך קבצים נרצה לדעת האם נקבל אינדקס צר או רחב?

 

פריסה  Fan-out - מספר הכניסות ביחידה של אינדקס בקובץ אינדקס.

אם מניחים כי יחידה של האינדקס היא גוש, אזי הפריסה היא מספר כניסות y בגוש. אם בכניסה, יש V בתים בשביל המפתח וגם P בתים בשביל המען (המצביע), אזי 

  כלומר y שווה לערך הרצפה של היחס בין B (גודל הגוש)

ל V+P (גודל הכניסה באינדקס), כך ש y הוא גורם הגושיות (Bfr) של גוש אינדקס,

אבל  R < V+P לכן y >  Bfr  .

 

נגדיר את המשתנה x (מספר שלם) המציין את מספר רמות האינדקס.

בכל רמת אינדקס, המצביעים בכל גוש אינדקס מצביעים על y גושים מתחתם, שבכל אחד מהם המצביעים מצביעים על y גושים .... (אמנם יותר משלוש רמות נחשב כהרבה). בקובץ הנתונים ישb  גושי נתונים, ולכן זה מספר הכניסות ברמה התחתונה. מכאן שיש yx כניסות באינדקס בכל הרמות וזה שווה ל-b, מס' הגושים בשטח הנתונים. על שני צדי המשוואה b = yx נפעיל log   ונקבל x log y = log b , מכאן ש x- שווה לתקרה של היחס בין log b לבין log y .      

               

                       

   

                          

 29-11-03 / 23:05  עודכן ,  21-11-03 / 00:14  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 אינדקס כוון-חומרה - הקודםהבא - מבוא לגלישה 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 1