» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
המשך מארז דיסק
דף ראשי  אמצעי אחסון משני  המשך מארז דיסק גרסה להדפסה

גליל (Cylinder): אוסף כל המסילות בעלות רדיוס זהה (שיטה מקובלת למזעור זמן הגישה היא אחסון קובץ סידרתי בגליל או בגלילים עוקבים, וכך נחסך זמן הזזת הזרוע).

 

מגזר (Sector): קטע רציף על המסילה. בין המגזרים עלולים להיות מרווחים (Gaps)

 

 

גוש (Block): היחידה המינימלית עליה ניתן לבצע פעולת קלט/פלט.

 

 

על מנת לקרוא או לכתוב על הדיסק קיים כונן תקליטים (disk drive). כונן התקליטים  כולל: בקר, זרועות גישה, ראשים לקריאה וכתיבה ומנגנון לסיבוב התקליט.

התקליט מסתובב על גבי כונן והזרוע עם הראשי קריאה/כתיבה נעה על פני המסילות. הראשים ממוקמים בין התקליטים ו"צפים" מעל ומתחת למשטחים, במרחק של        כ- 2.5 מיקרון (לשם השוואה שערת אדם היא בעובי של כ- 100 מיקרון).

 

כדי לקרוא גוש מסוים בתקליט, הזרוע נעה לעבר הגליל המתאים, הראש קורא/כותב המצוי מעל או מתחת למסילה המבוקשת ממתין לתחילת הגוש המבוקש, שיגיע אליו כתוצאה מסיבוב התקליט, ואז הוא יקרא את הגוש.

 

כונן התקליטים יכול להיות בעל ראשים נעים או קבועים. בכונן עם ראשים נעים עבור כל משטח פעיל יש זרוע גישה עם ראש קריאה/כתיבה אחד, שנעה ממסילה למסילה. לעומת זאת בכונן עם ראשים קבועים יש ראש קריאה/כתיבה אחד קבוע לכל מסילה. ראשים קבועים מונעים את הצורך בחיפוש וכך מקצרים את זמן הגישה לנתונים. חסרונם העיקרי הוא שיש צורך בראשים רבים לכל המסילות, דבר שמייקר את הכונן ומקטין את נפח הנתונים, כיוון שבגלל גודל הראשים אי אפשר לצופף את המסילות כמו בכונן עם ראשים נעים. השיטה הנפוצה היא של ראשים נעים.

 31-01-04 / 14:50  עודכן ,  14-11-03 / 17:43  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 מארז דיסק - הקודםהבא - סיכום אמצעי אחסון משני 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4