» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 31 במרץ 2023
קובץ סדרתי-מבנה פיסי
דף ראשי  קובץ סדרתי  קובץ סדרתי-מבנה פיסי גרסה להדפסה

לגבי מבנה פיסי, יש כאן שני מבנים פיסיים אפשריים:

 A  -  קובץ סדרתי אקדמי  (Academic)

מבנה פיסי = מבנה לוגי (כמו שהנחנו בערמה P).

 

C - קובץ סידרתי מסחרי (Commercial)

מבנה פיסי    מבנה לוגי - יש 2 מרכיבים:

תת-קובץ אב/ראשי Master/Main file  (מסוג A קובץ סדרתי אקדמי).

תת-קובץ/יומן תנועות Transactions log/file (מסוג P קובץ ערימה).

 

 

תת קובץ האב מכיל את רוב הנתונים והוא מאפשר קריאה בלבד.

תת קובץ התנועות מכיל תנועות עדכון שמופעלות על תת קובץ האב, והוא משמש בעיקר לכתיבה. בתחילת כל רשומה בתת קובץ התנועות מופיע קוד תנועה האומר מהו סוג התנועה (הוספה, עדכון, ביטול).

 

אוספים ביומן התנועות את כל הפעולות שהם מאופיינות כתיבה (פעולה = תנועה).

יומן התנועות מהווה בעצם שטח גלישה עם O מקומות מוקצים מראש, מעבר ל-n   מקומות בתת קובץ האב. התנועות יכולות להיות באורך משתנה, אבל אפשר גם לשים רשומה מלאה מעודכנת בכל תנועה ותנועה.

בזמן הבאת רשומה מקובץ האב, צריך גם להתייעץ עם קובץ התנועות (ייתכן שהרשומה עודכנה או בוטלה).

 

מתי צריך לעשות ארגון מחדש? אם עבר משך זמן מסוים או שיומן התנועות מלא!

בזמן הארגון מחדש, מפעילים את כל התנועות על קובץ האב בצורת אצווה.

 21-02-04 / 21:26  עודכן ,  13-11-03 / 19:59  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 קובץ סדרתי - הקודםהבא - שלבים בארגון מחדש של קובץ סדרתי C 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 2