» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 6 בפברואר 2023
מדדים 2
דף ראשי  מדדים להערכת מבני קבצים  מדדים 2 גרסה להדפסה

4. TI  זמן הוספת רשומה כלשהי לקובץ - (Insert record) חשוב לדעת לאן הרשומה צריכה להיכנס. יש הבדל בין הוספת רשומה בסוף הקובץ (append) לבין הוספת רשומה באמצע, כי אז יש צורך בהזזת רשומות אחרות.

במקרה הטוב גורם הגיווש גדול מאחד Bfr > 1 (יותר מרשומה אחת נכנסת לגוש) ואז יש צורך לקרוא ולכתוב גוש כדי להוסיף רשומה לקובץ (קריאת הגוש המתאים, הוספת הרשומה בתוכו, וכתיבת הגוש מחדש לדיסק) .

הוספת רשומה כלשהי יקרה יותר מכתיבת גוש הנתונים המכיל אותה למען מסוים. 

  s + r + btt   TI

 

5. TU  זמן עדכון רשומה - (Update record) עדכון מבחינה לוגית הוא: הבאת הרשומה שרוצים לעדכן + ביטול הרשומה הישנה + הוספת הרשומה החדשה. למעשה קוראים את הגוש בו נמצאת הרשומה, משנים את הרשומה בגוש וכותבים את הגוש מחדש. יש שתי אפשרויות לכתיבת הרשומה החדשה בגוש: א. כתיבת הרשומה החדשה באותו מקום של הרשומה הישנה. ב. אם גודל הרשומה השתנה ייתכן שנצטרך לכתוב אותה במקום אחר, כמו סוף הגוש, אחרי שביטלנו את הרשומה הישנה.     TI +  TD  +  TF     TU 

 

* TD  זמן ביטול רשומה - (Delete record) (*מדד לא רשמי)

יש שתי אפשרויות לביטול רשומה:

1)     ביטול פיסי - ביטול פיסי של רשומה דורש הזזה בקובץ, כמו ב - TI. רוצים ממש לבטל את הרשומה ואת השטח שהיא תופסת, לכן יש צורך בהזזת שאר הרשומות, כדי למלא את הרווח שנוצר.

2)     ביטול לוגי -  ביטול לוגי (ללא הזזות) נעשה ע"י סימון מצבה (tombstone) בתחילת הרשומה וכתיבתה מחדש בגוש שלה חזרה לדיסק (הסימון אומר שהרשומה מבוטלת ולכן מתעלמים מהשטח שנתפס על ידה). לגבי ביטול לוגי מתקיים

      TU    TD

 

6. TX  זמן לקריאה ממצה של כל הקובץ לפי הסדר הלוגי של הרשומות -

(eXhaustive read) יש צורך לקרוא את כל הרשומות בקובץ.

 יעילות פעולה זו תלויה במדד TN (מלבד עלות הבאת הרשומה הראשונה).

  TN (n – 1  ) +  TF    TX

 21-02-04 / 21:03  עודכן ,  07-11-03 / 10:51  נוצר ע"י רועי לוי  בתאריך 
 מדדים להערכת מבני קבצים - הקודםהבא - מדדים 3 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3