» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום חמישי 18 באפריל 2024
מדדים להערכת קובץ סדרתי
דף ראשי  קובץ סדרתי  מדדים להערכת קובץ סדרתי גרסה להדפסה

מדדים להערכת קובץ סדרתי

 

עד עכשיו היה לנו רק קובץ ערימה, אבל עכשיו נשאלת השאלה כיצד נבדיל בין המדדים של מבני הקבצים השונים? נשתמש בסימול הקובץ (P, A, C) כמציין-על בכל מדד. לדוגמא:      RA, TP F , TA U , TC Y

בקובץ סדרתי יש לנו שני סוגי קבצים:  A ו-C  , נעריך אותם במקביל לכל מדד ומדד.

 

מדד R מודד מהי ניצולת השטח?

(סכום השטח בקובץ בבתים / מספר הרשומות בקובץ).

בקובץ A מס' השדות ברשומה קבוע ואורך ערכי השדות הוא קבוע, לכן מדד RA שווה ל- aV , כלומר מספר השדות בקובץ (a) כפול אורך הערך (V), זהו מינימום השטח הנדרש RA = aV

בקובץ  C  בקובץ התנועות יש O מקומות גלישה (Overflow) .

נניח שקובץ התנועות בממוצע מלא בחציו O’ ונניח שחצי מהתנועות הן תנועות הוספה O’’. אם קובץ התנועות מכיל תנועות באורך משתנה, אזי:

 

מדד R של קובץ C שווה למס' הרשומות בשטח הראשי (n) כפול מדד R של קובץ

A + מס' המקומות בשטח התנועות (O) כפול מדד R של קובץ ערימה + 1 עבור שדה קוד התנועה. את כל זה נחלק במס' הרשומות הנוכחיות (n) + מס' הרשומות הנוספות (O’’). בקיצור מדד R של קובץ C שווה ל:

(סה"כ השטח בבתים בקובץ הראשי + קובץ התנועות) / סה"כ הרשומות הנוכחיות.

 26-02-04 / 11:16  עודכן ,  26-02-04 / 10:59  נוצר ע"י רועי לוי בתאריך 
 שלבים בארגון מחדש של קובץ סדרתי C - הקודםהבא - המשך מדדים להערכת קובץ סידרתי 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 2