» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שלישי 19 בינואר 2021
NHRP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  N  NHRP גרסה להדפסה

NHRP Next Hop Resolution Protocol


פרוטוקול זה מאפשר לתחנת מקור (מארח או נתב), הרוצה לתקשר דרך שידור שאינו מרובה או דרך תת רשת בעלת גישה לרב (NBMA), לקבוע את כתובות שכבת עבודת האינטרנט ואת כתובות ה- NBMA של ה- NBMA next hops לעבר תחנת היעד.

תבנית כותרת הפרוטוקול היא כדלקמן:

 

 

8

16

24

 32  ביטים

ar$afn

ar$pro.type

ar$pro.snap

ar$pro.snap

ar$hopcnt

ar$pkstz

ar$chksum

ar$extoff

ar$op.version

ar$op.type

ar$shtl

ar$sstl

NHRP מבנה כותרת

 

ar$afn

מגדיר את כתובת סוג שכבת הקישור הנישאת.

ar$pro.type

שדה זה מכיל מספר שלם לא מוסמן בן 16 ביטים.

ar$pro.snap

כאשר ל- ar$pro.type יש ערך של 0x0080, משתמשים בתוספת מוצפנת מפוצחת על מנת להצפין את סוג הפרוטוקול.

תוספת הפיצוח ממוקמת בשדה ה- ar$pro.snap, אחרת שדה זה צריך להיות מאופס.

ar$hopcnt

סופר הקפיצות.

מראה את המספר המקסימלי של NHS-ים שמנת NHRP רשאית להעביר לפני שהיא מושלכת.

ar$pktsz

האורך הכולל של מנת NHRP באוקטטים.

ar$chksum

בודק סוכם IP סטנדרטי של כל מנת ה- NHRP.

ar$extoff

שדה זה מזהה את המצאות ומיקום תוספות ה- NHRP.

ar$op.version

שדה זה מראה מהי גרסת הכתובת הכללית של פרוטוקול המיפוי והניהול המוצגת בהודעה.

ar$op.type

אם  ה- ar$op.version הוא 1 אז שדה זה מייצג את סוג מנת ה- NHRP.

ערכים אפשריים עבור סוגי מנות הם:

1  - NHRP Resolution Request

2  - NHRP Resolution Reply

3  - NHRP Registration Request

4  - NHRP Registration Reply

5  - NHRP Purge Request

6  - NHRP Purge Reply

7  - NHRP Error Indication

ar$shtl

סוג ואורך כתובת מקור ה- NBMA המתפרשת בהקשר של מספר משפחת כתובת.

ar$sstl

סוג ואורך תת כתובת מקור ה- NBMA המתפרשת בהקשר של "מספר משפחת כתובת".

 

 03-02-04 / 10:59  עודכן ,  29-09-03 / 11:11  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 NTP - הקודםהבא - NetBIOS/IP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 8