» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
NARP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  N  NARP גרסה להדפסה

NARP NBMA Address Resolution Protocol

פרוטוקול זה מאפשר לקצוון מקור (מארח או נתב), אשר רוצה לתקשר ברשת בשכבת הקישור באופן שהוא לא שידור לרב ולא גישה לרב, למצוא את כתובות ה- NBMA של קצוון היעד אם קצוון היעד מחובר לאותה רשת NBMA של המקור.

התבנית הכללית של הכותרת היא כדלקמן:

(יש לציין שהתצורה משתנה בהתאם לאם הערך של שדה הסוג הוא מסוג בקשה או מסוג תשובה).

 

גרסה

סופר קפיצות

בודק סוכם

סוג

קוד

לא בשימוש

כתובת IP של היעד

כתובת IP של המקור

NBNA אורך

  (אורך משתנה)NBMA כתובת

NARP מבנה כותרת

 

גרסה

מספר גרסת ה- NARP (כרגע הערך הזה הוא 1).

סופר קפיצות

מראה את המספר המקסימלי של NAS-ים שבקשה או תשובה רשאיות לחצות לפני שהן מושלכות.

בודק סוכם

בודק סוכם IP סטנדרטי של כל מנת ה- NARP (החל מהכותרת הקבועה).

סוג

סוג מנת ה- NARP.

לבקשת ה- NARP יש קוד מסוג 1 ולתגובה יש קוד מסוג 2.

קוד

תגובה לבקשת ה- NARP יכולה להכיל מידע טמון.

אם חושקים בתשובה מוסמכת אזי יש להשתמש בקוד 2 (בקשת NARP עבור מידע מוסמך).

אחרת, יש להשתמש בקוד 1 (בקשת NARP).

תגובה של NARP יכולה להיות חיובית או שלילית.

תגובה חיובית לא מוסמכת נושאת את הקוד 1, בעוד שתגובה חיובית מוסמכת נושאת את הקוד 2.

תגובה שלילית לא מוסמכת נושאת את הקוד 3, ותגובה שלילית מוסמכת נושאת את הקוד 4.

כתובת ה- IP של המקור והיעד

בהתאמה, אלו הם כתובות ה- IP של מבקש ה- NARP וקצוון היעד עבורו כתובת ה- NBMA הגיעה ליעדה.

אורך וכתובת ה-NBMA

שדה אורך ה- NBMA הוא אורך כתובת ה- NBMA של קצוון המקור בביטים.

כתובת ה- NBMA עצמה מלאה באפסים עד לגבול בן 32 הביטים הקרובים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03-02-04 / 11:03  עודכן ,  29-09-03 / 10:30  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 NetBIOS/IP - הקודםהבא - Novell 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5