» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 25 בינואר 2021
המשך הטבלה
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SMB  COM  המשך הטבלה  המשך הטבלה גרסה להדפסה

פקודה

תאור

[send broadcast]

שליחת הודעת שידור לרב של בלוק אחד

[session setup]

חיבור עם אימות מבוסס צרכן

[set exp attrib]

קביעת מאפייני קובץ מורחבים (OS/2)

[set unix attribs]

קביעת מאפייני קובץ מורחבים (UNIX/Xenix)

[set file attribs]

קביעת מאפייני קובץ נורמלי

[single block msg]

שליחת הודעת בלוק אחד

[transaction next]

עסקת שם

[tree & execute]

יצירת חיבור וירטואלי והוצאה לפועל של הפקודה הבאה

[tree connect]

יצירת חיבור וירטואלי

[tree disconect]

ניתוק חיבור וירטואלי

[unbind]

השלכת גבולות כתובת מערכת קובץ

[unlock bytes]

שחרור טווח בתים נעול

[write & close]

כתיבה אל וסגירה של טיפול בקובץ מסוים

[write & execute]

כתיבה לקובץ והוצאה לפועל של הפקודה הבאה

[write & unlock]

כתיבה אל ושחרור של טווח בתים

[write block raw]

כתיבת בלוק נתונים על חיבור מיוחד

[write block mplx]

כתיבת בלוק נתונים על חיבור מרובב

[write block sec]

כתיבת בלוק של בקשה משנית

[write complete]

השמדת כתיבה של רצף בלוקים

[write spoolfile]

כתיבה אל מערך הדפסה מסוים

[write to file]

כתיבה לטיפול בקובץ מסוים

[X2 open file]

פתיחת קובץ

[X2 find first]

מציאת קובץ ראשון

[X2 find next]

מציאת הקובץ הבא

[X2 query FS]

קבלת מידע על מערכת הקובץ

[X2 set FS info]

קביעת מידע על מערכת הקובץ

[X2 query path]

קבלת מידע אודות נתיב

[X2 set path]

קביעת מידע נתיב

[X2 query file]

קבלת מידע קובץ

[X2 set info]

קביעת מידע קובץ

[X2 FS control]

מידע אודות בקרת מערכת הקובץ

[X2 IOCTL]

בקרת קלט/פלט עבור התקנים

[X2 notify]

בקרה על קובץ לשם שינויים

[X2 notify next]

בקרת קובץ תת רציף

[X2 make dir]

יצירת מדריך

 03-02-04 / 20:53  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 המשך הטבלה - הקודםהבא - RCLS 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4