» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
המשך הטבלה
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  R  RPC  RPC (המשך)  המשך הטבלה גרסה להדפסה

מספר

תוכנית

הסבר

100023

StatusMon_1

Status monitor 1.

100024

StatusMon_2

Status monitor 2.

100025

Select_Lib

ספריית בחירה

100026

BootService

שירות פרמטרי Boot

100027

Mazewars

משחק Mazewars

100028

YP_Updates

שירות עדכון "דפי זהב"

100029

Key_Server

שרת מפתח

100030

SecureLogin

שירות חיבור בטוח

100031

NFS_FwdInit

שירות קידום רשת NFS

100032

NFS_FwdTrns

משדר קידום NFS

100033

SunLink_MAP

Sunlink MAP.

100034

Net_Monitor

מוניטור רשת

100035

DataBase

מסד נתונים Lightweight

100036

Passwd_Auth

רשות סיסמא

100037

TFS_Service

שירות קובץ Translucent

100038

NSE_Service

שרת NSE

100039

NSE_Daemon

NSE מפעיל תהליך

150001

PCPaswdAuth

רשות סיסמת PC

200000

PyramidLock

שירות Pyramid lock

200001

PyramidSys5

שירות Pyramid Sys5

200002

CADDS_Image

CV CADDS images.

300001

ADTFileLock

שירות נעילת קובץ ADT

 03-02-04 / 20:17  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 RPC (המשך) - הקודםהבא - S 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3