» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
סוגי ההודעה ב- DCAP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  D  DCAP  סוגי ההודעה ב- DCAP גרסה להדפסה

סוג ההודעה

 

סוגי ההודעה הבאים קיימים:

 

פונקציה

קוד

שם מסגרת ה- DCAP

מחפש אם התחנה אשר ניתנה נגישה

0x01

 

CAN_U_REACH

 

תגובה חיובית ל- CAN_U_REACH

0x02

 

I_CAN_REACH

 

תגובה שלילית ל- CAN_U_REACH

0x03

 

I_CANNOT_REACH

 

ארגון שיחה לכתובות הניתנות

0x04

 

START_DL

התחלת שיחה

0x05

 

DL_STARTED

 

כשלון התחלת שיחה

0x06

 

START_DL_FAILED

 

מסגרת XID

0x07

 

XID_FRAME

חיבור היעד על מנת ליצור SABME

0x08

 

CONTACT_STN

התחנה חוברה SABME במצב מכוון

0x09

 

STN_CONTACTED

מסגרת נתונים לא מחוברת לקישור

0x0A

 

DATA_FRAME

חיבור מונחה מסגרת

0x0B

 

INFO_FRAME

עצירת שיחת קישור נתונים

0x0C

 

HALT_DL

עצירת שיחת קישור נתונים ללא ack

0x0D

 

HALT_DL_NOACK

 

השיחה נעצרה

0x0E

 

DL_HALTED

 

הודעת בקרת זרימה של שיחת קישור הנתונים

0x0F

 

FCM_FRAME

 

מסגרת מנדע לא מחוברת עבור מעגל

0x11

 

DGRM_FRAME

יכולות החלפת הודעה

0x12

 

CAP_XCHANGE

בקשת ניתוק קשר עמית

0x13

 

CLOSE_PEER_REQUEST

 

תגובת ניתוק קשר עמית

0x14

 

CLOSE_PEER_RESPONSE

בקשת מבחן "שמירה בחיים" של עמית

0x1D

 

PEER_TEST_REQ

 

תגובת "שמירה בחיים" של עמית

0x1E

 

PEER_TEST_RSP

 03-02-04 / 17:50  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 DCAP - הקודםהבא - DECnet 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 7