» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 27 בינואר 2021
ISO-IP (המשך)
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  I  ISO  ISO-IP  ISO-IP (המשך) גרסה להדפסה
אפשרויות מסגרת

האפשרויות הבאות יכולות להיות מוצגות במסגרות ISO-IP:

 

ניתוב מקור

מפרט את שביל הרשת ע"י סיפוק סט של כתובות שהמסגרת חייבת להגיע אליהן. הפרמטרים הבאים מוצגים במסגרות עם אפשרות נתב המקור:

סוג ניתוב:     מיוצג כשלם או חלקי.

NextNET:  תואר ישות רשת הבאה ברשימת הנתב שיש לעבד אותה.

 

נתב עותק

גורם לכל צומת הנפגשת ע"י המסגרת לרשום את תואר ישות הרשת שלו במסגרת. הפרמטרים הבאים מוצגים במסגרות עם אפשרות נתב הרישום:

סוג ניתוב:  מיוצג כשלם או חלקי.

NETs:      מספר תארי ישות רשת הנמצאים ברשימת הנתב.

 

עדיפות

תיחום עדיפות מבוקש מ- 0 עד- 14 , כך שעדיפות 14 היא הכי גבוהה.

 

ריפוד

מספר של בתי ריפוד המשמשים לייצור מערך המסגרות הרצוי.

 

בטיחות

קוד פורמט ופרמטרי אבטחה אשר מוצגים כפרמטרים (קוד). הפרמטרים שאחרי הקוד מציינים את רמת האבטחה.

1.        כתובת מקור מיוחדת.

2.        כתובת יעד מיוחדת.

3.        ייחוד גלובלי.

 

איכות שירות

איכות שירות המבוקשת עבור החיבור כפרמטרים (קוד). הפרמטרים שאחרי הקוד מציינים את איכות השירות.

1.        כתובת מקור מיוחדת.

2.        כתובת יעד מיוחדת.

3.        ייחוד גלובלי.

 

 

הודעות שגיאת מסגרת

להלן הודעות שגיאה אפשריות עבור מסגרות ISO-IP:

 

הודעת שגיאה

תאור

{not specified}

שגיאה לא ידועה.

{protocol error}

שגיאת פרוצדורת פרוטוקול.

{bad checksum}

Checksum לא חוקי.

{too congested}

מסגרת הושלכה עקב צפיפות.

{bad PDU header}

שגיאת תחביר כותרת PDU.

{fragment needed}

התחלקות דרושה, אך לא מורשית.

{incomplete PDU}

התקבל PDU לא מושלם.

{duplicate option}

האפשרות כבר יושמה.

{dest unreachable}

כתובת IP יעד לא נמצאת בהישג.

{destinat unknown}

כתובת IP יעד לא ידועה.

{unknown SR error}

שגיאת ניתוב מקור לא ידוע.

{SR syntax error}

שגיאת תחביר בשדה ניתוב מקור.

{bad SR address}

כתובת לא ידועה בשדה ניתוב מקור.

{bad SR path}

שביל נתב מקור אינו מתקבל.

{TTL expired}

פג זמן תוקף זמן חיים בזמן שידור.

{reasmbly expired}

פג תוקף זמן חיים במהלך כינוס מחדש.

{bad option}

אפשרות מפורטת לא נתמכת.

{bad protocol ver}

גרסת פרוטוקול מפורטת אינה נתמכת.

{bad security opt}

אפשרות אבטחה מפורטת אינה נתמכת.

{bad SR option}

אפשרות ניתוב מקור אינה נתמכת.

{bad RR option}

אפשרות ניתוב רישום אינה נתמכת.

{reassmbly failed}

כינוס מחדש נכשל עקב מנשק.

 

 03-02-04 / 10:31  עודכן ,  28-01-04 / 11:34  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 ISO-IP - הקודםהבא - ISO-TP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 6