» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
AAL 3/4 (המשך)
דף ראשי  כללי - פרוטוקולי נתב/גשר  ATM  AAL3/4  AAL 3/4 (המשך) גרסה להדפסה

CRC

LI

מידע

MID

SN

ST


                  2           4           10               352               6          ביטים 10

 
 


 כותרת בת 2 בתים                 2 בתים נגררים                44 בתים                


 

48 בתים

AAL3/4 SAR PDU

 

 

ST

סוג סגמנט. הערכים יכולים להיות כדלקמן:


משמעות

ערך

סוג סגמנט

תחילת ההודעה

10

BOM

המשך ההודעה

00

COM

סוף ההודעה

01

EOM

הודעת סגמנט אחד

11

SSM

 

 

 


SN
מספר סדרתי.  מספור הזרם של SAR PDU של ה- CPCS PDU (מודולו 16).

 

MID
זיהוי ריבוב אפיקים.

משמש לריבוב מספר חיבורי AAL 3/4 דרך קישור  ATM אחד. 

 

מידע
לשדה זה יש אורך קבוע של 44 בתים והוא מכיל חלקים של CPCS PDU. 

LI

סימן אורך.

מכיל את האורך של ה- SAR SDU בבתים, כדלקמן:

 

 LI

סוג הסגמנט

 44

BOM, COM

 4, ..., 44

EOM

 (Abort)63

EOM

 9, ..., 44

SSM

 

CRC

בדיקת יתירות מחזורית.

 02-02-04 / 14:19  עודכן ,  24-01-04 / 13:42  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 AAL3/4 - הקודםהבא - AAL5 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 8