» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 27 בינואר 2021
המשך הטבלה
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SMB  COM  המשך הטבלה גרסה להדפסה

 

פקודה

תאור

[lock/unlock & X]

נעילת/שחרור בתים והוצאה לפועל של הפקודה הבאה

[logoff & execute]

יציאה והוצאה לפועל של הפקודה הבאה

[mail announce]

זמינות שאילתא של צמתי שרת

[mailslot message]

הודעת עסקת דואר

[make/bind dir]

יצירת dir וקבלת כתובת מערכת קובץ

[make temp file]

יצירת קובץ נתונים זמני

[make new file]

יצירת קובץ חדש רק אם הוא לא קיים

[make node]

יצירת קובץ לשימוש כהתקן

[move file]

הזזת קובץ לנתיב מסוים (OS/2)

[move new path]

הזזת קובץ לנתיב מסוים (UNIX/Xenix)

[multi-block data]

שליחת נתונים להודעת multi-block

[multi-block end]

השמדת הודעת multi-block

[multi-block hdr]

שליחת כותרת להודעת multi-block

[named pipe call]

פתיחה, כתיבה, קריאה ו סגירה של צינור בעל שם

[named pipe wait]

המתנה שהצינור בעל השם יהיה מוכן

[named pipe peek]

הסתכלות בנתוני הצינור בעל השם

[named pipe query]

שאילתת מצבי טיפול בצינור בעל שם

[named pipe set]

קביעת מצבי טיפול בצינור בעל שם

[named pipe attr]

שאילתת מאפייני צינור בעל שם

[named pipe R/W]

עסקת קריאה/כתיבת צינור בעל שם

[named pipe read]

קריאת צינור בעל שם במצב גולמי

[named pipe write]

כתיבת צינור בעל שם במצב גולמי

[negotiate protoc]

גרסת פרוטוקול SMB

[newfile & bind]

יצירת קובץ חדש וקבלת כתובת מערכת קובץ

[notify close]

סגירת הטיפול משמשת לבקרה על שינויי קובץ

[open file]

פתיחת קובץ מסוים

[open & execute]

פתיחת קובץ מסוים והוצאה לפועל של הפקודה הבאה

[open spoolfile]

פתיחת קובץ מערך הדפסה מסוים

[process exit]

השמדת תהליך צרכן

[read & execute]

קריאת קובץ והוצאה לפועל של הפקודה הבאה

[read and hide]

קריאת מדריך תוך התעלמות מקבצים חבויים

[read block mplex]

קריאת בלוק נתונים על  חיבור מרובב

[read block raw]

קריאת בלוק נתונים על  חיבור מיוחד

[read block sec/r]

תגובה משנית לקריאת בלוק

[read check]

בדיקת נגישות לקובץ

[read from file]

קריאה מקובץ מסוים

[read w/options]

קריאה מקובץ עם אפשרויות מסוימות

[rename file]

שינוי שם קובץ מסוים לקובץ חדש

[reserve resourcs]

משאבים שמורים על השרת

[search dir]

חיפוש אחר מדריך עם מאפיינים מסוימים

[seek]

קביעת מצביע על הקובץ לטיפול

 03-02-04 / 20:53  עודכן ,  24-01-04 / 13:11  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 COM - הקודםהבא - המשך הטבלה 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4