» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 22 בינואר 2021
ERR
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SMB  ERR גרסה להדפסה

ERR - Error Code

להלן רשימה של הודעות/קודי שגיאה ב- SMB:

 

תאור

הודעת שגיאה

לא מסוגל לשרת בקשה

{Access denied}

רשימת בקרת גישה מלאה

{Access list full}

הוגדרו מאפיינים לא תקפים

{Bad attrib mode}

פקודת דיסק לא תקפה

{Bad disk request}

כונן מסוים לא תקף

{Bad drive spec}

סביבה לא תקפה

{Bad environment}

פורמט לא טוב של קובץ לביצוע

{Bad EXE file}

גישה לא תקפה לקריאה בלבד של קובץ

{Bad file access}

טיפול בקובץ לא תקף

{Bad file ID}

שם נתיב לא תקף

{Bad filespec}

פורמט לא תקף

{Bad format}

פונקציה לא נתמכת

{Bad function}

נתונים לא תקפים על שרת התקן קלט/פלט

{Bad I/O data}

Math argument לא תקף

{Bad math argument}

סוג מדיה לא ידוע

{Bad media type}

כתובת לא תקפה של בלוק זיכרון

{Bad memory block}

מצב פתיחה לא תקף

{Bad open mode}

הרשאות מסוימות לא תקפות

{Bad permissions}

מזהה קובץ הדפסה לא תקף

{Bad print FID}

בקשת התקן מדפסת לא תקפה

{Bad print request}

אורך לא טוב של מבנה בקשה

{Bad reqst length}

מזהה סמפור לא תקף

{Bad semaphore}

פקודת SMB לא תקפה

{Bad SMB command}

מזהה עץ לא תקף

{Bad Tree ID}

מזהה משתמש ל תקף

{Bad User ID}

סיסמא או שם משתמש שגויים

{Bad user/passwrd}

הסתיימה ההמתנה לתהליך שאינו מצריך המתנה

{Bad wait done}

המשך במצב בלוק מרובב

{Continue in MPX}

לא ניתן למחוק את המדריך הנוכחי

{Can’t delete dir}

לא ניתן לאתחל את הרשת

{Can’t init net}

לא ניתן לעלות על ההתקן

{Can’t mount dev}

לא ניתן להשתמש בבלוקים גולמיים, אלא במרובבים

{Can’t RAW, do MPX}

ניסיון לשינוי שם דרך ווליום נכשל

{Can’t ren to vol}

אין תמיכה בגישה לבלוק גולמי

{Can’t support RAW}

ניסיון לכתוב על מדריך נכשל

{Can’t write dir}

פקודת האתחול לא התקבלה

{Command not recvd}

שגיאת CRC בנתונים על ההתקן

{CRC data error}

לא נשר מקום בהתקן

{Dev out of space}

הרחקת התקן סימוכין

{Device is remote}

מדריך לא נמצא

{Dir not found}

טעות בכתיבה לדיסק

{Disk write error}

טעות בקריאה מהדיסק

{Disk read error}

הדיסק מחפש שגיאה

{Disk seek error}

הכונן לא מוכן

{Drive not ready}

 

 

 03-02-04 / 20:57  עודכן ,  24-01-04 / 12:53  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 RCLS - הקודםהבא - המשך הטבלה 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 8