» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
COM
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SMB  COM גרסה להדפסה

COM

 

פקודות הפרוטוקול.

להלן פירוט הפקודות האפשריות בתוך מסגרות ה- SMB:

 

פקודה

תאור

[bad command]

פקודת SMB לא תקפה

[bind (UNIX)]

השגת כתובת מערכת כתובת לקובץ

[cancel forward]

ביטול זיהוי שמות ע"י הרשת

[change/check dir]

שינוי למדריך או מסלול בדיקה

[change group]

שינוי הקשר הקבוצה של המשתמש

[change password]

שינוי סיסמת המשתמש

[close file]

סגירת הטיפול בקובץ ומערכי ההדחה

[close spoolfile]

סגירת קובץ מערך הדפסה

[consumer logon]

התחברות עם תקפות צרכן

[copy file]

העתקת קובץ לנתיב מסוים

[copy new path]

העתקת קובץ לשם נתיב חדש

[create & bind]

יצירת קובץ וקבלת כתובת מערכת קובץ

[create directory]

יצירת מערך חדש

[create file]

יצירת קובץ חדש או פתיחת קיים

[delete dir]

מחיקת מדריך מסוים

[delete file]

מחיקת קובץ מסוים

[echo]

בקשת הד מהשרת

[find & close]

חיפוש אחר קובץ וסגירת מדריך (UNIX)

[find & close /2]

חיפוש אחר קובץ וסגירת מדריך (OS/2)

[find first file]

מציאת הקובץ התואם הראשון (OS/2)

[find unique]

חיפוש מדריך עבור קובץ מסוים

[flush file]

הדחת כל מערכי הקובץ לדיסק

[fork to PID]

הספקת אותן זכויות גישה לתהליך חדש

[forward name]

גורם לשרת לקבל הודעות עבור שם

[get access right]

קבלת זכויות גישה לקובץ מסוים

[get exp attribs]

קבלת תכונות מורחבות לקובץ (OS/2)

[get unix attribs]

קבלת תכונות מורחבות לקובץ (UNIX)

[get file attribs]

קבלת תכונות לקובץ מסוים

[get file queue]

קבלת תור הדפסה

[get group info]

קבלת התחברות קבוצה לוגית

[get machine name]

קבלת שם מכונה להודעות חסימה

[get pathname]

קבלת נתיב לטיפול מסוים

[get resources]

קבלת זמינות משאבי שרת

[get server info]

קבלת הגודל הכולל והחלק הפנוי בדיסק השרת

[get user info]

קבלת התחברות משתמש לוגי

[IOCTL]

ייזום בקרת קלט/פלט עבור התקני DOS-OS/2

[IOCTL next]

ייזום בקרת קלט/פלט של תת רצף עבור התקני DOS-OS/2

[IOCTL (UNIX)]

בקרת קלט/פלט עבור התקני UNIX-Xenix

[link file]

יצירת נתיב נוסף לקובץ

[lock and read]

נעילה וקריאה של תחום בתים

[lock bytes]

נעילת תחום בתים מסוים

 03-02-04 / 20:45  עודכן ,  24-01-04 / 12:50  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SMB - הקודםהבא - המשך הטבלה 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5