» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 25 בינואר 2021
SPANS
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SPANS גרסה להדפסה

SPANS - Simple Protocol for ATM Network Signalling

 

SPANS הוא פרוטוקול איתות פשוט, שפותח ע"י מערכות FORE, ובשימוש FORE ויצרנים אחרים העובדים בשותפות עם FORE, לשימוש ברשתות ATM.

 

החלק הראשון של הפרוטוקול הזה הוא SPANS UNI שבשימוש ע"י AM LAN.

הפרוטוקול מגדיר את הודעות האיתות המועברות בין מארחים ורשת ה- ATM לביצוע מספר פונקציות כמו פתיחה וסגירה של חיבורים.

פונקציות אלו מאפשרות למארחים ונתבים להשתמש ב- ATM LAN כתת רשת של אינטרנט גדול יותר.

2 מחלקות ההודעות המעורבות בפרוטוקול זה  הן הודעות סטטוס והודעות חיבור.

 

החלק השני של הפרוטוקול הוא SPANS NNI, שהוא פרוטוקול איתות פשוט עבור ניתוב ותמיכת נתיב וירטואלי ב- ATM LAN/

חלק זה של הפרוטוקול מגדיר את הודעות האיתות המועברות בין מתגי רשת ATM לביצוע פונקציות כגון: פתיחה וסגירה של נתיבים וירטואליים.

מתג רשת ATM הוא התקן המסוגל לקדם נתונים דרך חיבורי ATM ממקור אחד או יותר ליעד אחד או יותר.

2 מחלקות ההודעות המעורבות בפרוטוקול זה הן הודעות טופולוגיה והודעות חיבור פנים רשת.

 

סוגי הודעות

סוגי ההודעות (ביתר פירוט) הן כדלקמן:

 

·   הודעות STATUS, המעבירות מידע על מצב עמית האיתות.

    הודעות הסטטוס הן אלו:

   Indications הונפקו ע"י הרשת.

Responses    - הונפקו בתגובה לאינדיקציות של הרשת.

Requests     - הונפקו ע"י המאחרים.

 

·   הודעות CONNECTION, בשימוש במטרה לפתוח חיבורים חדשים או לסגור חיבורים קיימים.

   הודעות החיבור הן אלו:

   Requests הצד המקורי, מקור או יעד החיבור, שולח הודעות בקשה.

Indications    - ברב המקרים, הבקשות גורמות להודעת אינדיקציה להיות מונפקת ע"י הרשת

                       למארח היעד.

Responses     - מארח היעד מחזיר הודעת תגובה, בתגובה לבקשה אותה קיבל.

Confirmations    - לבסוף, הרשת מנפיקה הודעת אישור למקור המקורי.

 

·   הודעות TOPOLOGY, מועברות בין מתגים בתוך הרשת.

    דרך הודעות אלו המתגים לומדים על השינויים בטופולוגית הרשת, לדוגמא: מתגים חדשים על

   הקו, נפילת מתגים וקישורים, שינויי צמתים.

 

·   הודעות NETWORK-INTERNAL CONNECTION, מועברות ע"י מתגים ברשת לנהל נתיבים

    וירטואליים.

    המתג היוצר מנפיק בקשה, שיכולה להיות מועברת כבקשה ע"י מתגים מידיים, עד שהיא מגיעה

    למתג היעד.

    מתג היעד מייצר תגובה, ששוב יכולה להיות מועברת קדימה ע"י מתגים מידיים בדרכה חזרה על

    המקור.

 

הגדרות

הודעות איתות SPANS מועברות דרך חיבור ATM וירטואלי שמור, באמצעות AAL מסוג ¾.

כרגע, חיבור זה משתמש ב- VPI 0 ו- VCI 15.

תחנה זו חייבת להיות מוגדרת מראש בשני הכיוונים, על כל הקישורים ע"י המשתתפים בפרוטוקול האיתות.

שכבת תעבורה null בשימוש.

שידור מחדש של הודעות שהלכו לאיבוד ודחיקה של הודעות מועתקות מבוצעת ע"י היישום כאשר  

הדבר נחוץ.

 

 

 03-02-04 / 20:38  עודכן ,  17-01-04 / 19:37  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SNACP - הקודםהבא - SDCP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4