» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 18 בינואר 2021
מינוח SNA
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SNA  מינוח SNA גרסה להדפסה

מינוח SNA

 

Systems Network Architecture (SNA)

תאור המבנה הלוגי, פורמטים, פרוטוקולים ורצפים אופרטיביים עבור שידור יחידות מידע ובקרה על תצורת ופעולת הרשתות.
 

Network Address-able Unit (NAU)

 יחידה לוגית, יחידה פיסית או נקודות בקרה של שירותי מערכת שהם המקור או היעד של המידע המשודר ע"י רשת בקרת הנתיב.

לכל NAU יש כתובת רשת המייצגת אותו בפני רשת בקרת הנתיב. 

 

Logical Unit (LU)

פתחה שדרכה משתמשי קצה ניגשים לרשת SNA במטרה לתקשר עם משתמשי קצה אחרים והפונקציות המסופקות ע"י נקודות בקרת שירותי המערכת  - system services control points (SSCPs).

LU יכול לתמוך בלפחות 2 שיחות (אחת עם SSCP ואחת עם LU אחר) ויכול לתמוך שיחות רבות עם יחידות אחרות.

 

Physical Unit (PU)

אחד משלושת סוגי ה- network addressable units (NAUs).

כל צומת של רשת SNA מכילה יחידה פיסית (PU) המנהלת ומפקחת על המשאבים (כמו קישורים מסופחים) של צומת, כמתבקש ע"י נקודת בקרת שירותי המערכת (SSCP) דרך שיחת SSCP-PU.

SSCP מפעיל שיחה עם ה- PU במטרה לנהל באופן בלתי ישיר משאבים של צומת, כמו קישורים מסופחים דרך ה- PU.

 

System Services Control Point (SSCP)
נקודת מוקד ברשת SNA לניהול התצורה, תאום ביצוע/בעיות בבקשות החלטיות ברשת ואספקת תמיכת מדריך ושירותי שיחה אחרים לרשת משתמשי קצה. SSCPs רבים, המשתפים פעולה כעמיתים, יכולים לחלק את הרשת לתחומי בקרה, כשלכל SSCP יש מערכת יחסים מבקרת היררכית ליחידות הלוגיות והפיסיות בתוך התחום שלו.

 

Bracket
שרשרת אחת או יותר של יחידות בקשה (Rus) והתגובות שלהן המוחלפות בין שני חצאי שיחת ה LU-LU והמייצגות פעולת שידור ביניהם. מסגרת חייבת להיות מושלמת לפני שמסגרת אחרת תוכל להתחיל.

 

Data Link Control (DLC) Layer
השכבה המורכבת מתחנות הקישור שמתכננות העברת נתונים מעל קישור בין שני צמתים ומבצעים בקרת שגיאה עבור הקישור.

 

Normal Flow
זרם נתונים המצוין בכותרת השידור (TH) המשמשת לשאת נתוני משתמשי-קצה עיקריים. המהירות שבה זרם בקשות בזרם הנורמלי יכולה להיות מווסתת ע"י קצב רמת-שיחה. זרמים נורמלים ומהירים נעים גם בכיוון primary-to-secondary וגם בכיוון secondary-to-primary.

 

Expedited Flow
זרם נתונים המצוין בכותרת השידור (TH) המשמשת לשאת בקרת רשת, בקרת שיחה ויחידות בקשת/תגובת (RUs) בקרת זרם של מגוון נתונים. הזרם המהיר מופרד מהזרם הנורמלי (שנושא נתוני משתמשי-קצה עיקריים) ויכול לשמש לפקודות שמשפיעות על הזרם הנורמלי.

 

Explicit Route (ER)
האלמנטים של רשת בקרת השביל, כולל סט מפורט של קבוצת שידור אחת או יותר, המחברים שני צמתי תת-אזור. נתיב ברור מוגדר ע"י כתובת תת-אזור מקורית, כתובת תת-אזור יעד, מספר נתיב ברור ומספר נתיב ברור הפוך.

 

LU Type 6.2
LU 6.2 זהו סוג מסוים של יחידה לוגית של SNA. הוא משמש את פרוטוקולי תקשורת תוך-תכנית מוגדרת ב- SNA וגם נקרא תקשורת תכנית לתכנית מתקדמת (APPC).

 

Network Services (NS) Header

שדה 3 בתים ביחידת בקשת/תגובת (RU) של FMD הזורמת בשיחת SSCP-LU, SSCP-PU או SSCP-SSCP.

כותרת שירותי הרשת משמשת בעיקר לזהות את קטגוריית שירותי הרשת של ה- RU ואת קוד הבקשה המסוים בתוך קטגוריה.

 

Node Type

ציון של צומת לפי הפרוטוקולים שהוא תומך בהם ויחידות הרשת שניתן לתת להן כתובת (NAUs) שהוא יכול להכיל. חמישה סוגים מוגדרים: 1, 2, 2.0, 4 ו- 5. סוגי הצמתים 1, 2.0 ו- 2.1 הם צמתים חיצוניים וסוגים 4 ו- 5 הם צמתי תת-אזור.

 

PU Type 2 (T2)
צומת רשת שיכול להיצמד לרשת SNA כצומת חיצוני.

 

PU Type 2.1 (T2.1)
צומת רשת שיכול להיצמד לרשת SNA כצומת חיצוני באמצעות אותם פרוטוקולים כמו צמתי סוג 2.0 ; צמתי סוג 2.1 יכולים להיצמד ישירות אחד לשני באמצעות רישות כניסה-נמוכה ב- SNA.

 

PU Type 4 (T4)
צומת רשת המכיל NCP והוא צומת תת-אזור בתוך רשת SNA.

 

PU Type 5 (T5)
צומת רשת המכיל VTAM והוא צומת תת-אזור בתוך רשת SNA.

 

RU Chain
סט של יחידות בקשה/תגובה (Rus) מקורבות המשודרות בצורה עוקבת בזרם נתונים מסוים נורמלי או מהיר. שרשרת בקשות ה- RU ביחידת ההתאוששות: אם אחד מה- Rus בשרשרת לא יכול להיות מעובד, השרשרת כולה מושלכת. כל RU שייך רק לשרשרת אחת, שיש לה התחלה וסיום המצוינים דרך ביטי בקרה עבור כותרות בקשה/תגובה בתוך שרשרת RU.

כל שרשרת RU יכולה להיות מצוינת כ:  first-in-chain (FIC) , last-in-chain (LIC), middle-in-chain (MIC), או only-in-chain (OIC).

יחידות תגובה ויחידות בקשת גלישת משלוח נשלחות תמיד כ: OIC.

 

Session Control (SC)

אחד המרכיבים של בקרת התשדורת.

בקרת שיחה משמשת לטיהור נתונים הגולשים בשיחה לאחר שמתרחשות שגיאות בלתי ניתנות לתיקון, במטרה לסנכרן מחדש את גלישת הנתונים לאחר שגיאה כזו ולבצע אימות של כתב סתרים.

 

קטגורית יחידת בקשה בשימוש עבור החלפת בקשות ותגובות בין מרכיבי בקרת השיחה של השיחה ועבור הפעלת שיחה ובקשות אי הפעלה ותגובות. 

SSCP-LU Session

שיחה בין נקודת בקרת שירותי מערכת - system services control point (SSCP) ויחידה לוגית (LU).

השיחה מאפשרת ל- LU לבקש מה- SSCP לעזור לו ליזום שיחות LU-LU.

 

SSCP-PU Session

שיחה בין נקודת בקרת שירותי מערכת - system services control point (SSCP) ויחידה פיסית (PU).

שיחות SSCP-PU מאפשרות ל- LU ל-SSCP לשלוח בקשות אל, ולקבל מידע סטטוס מצמתים אינדווידואלים במטרה לשלוט בתצורת הרשת.

 

SSCP-SSCP Session

שיחה בין נקודת בקרת שירותי מערכת - system services control point (SSCP) בתחום אחד וה- SSCP בתחום אחר.

שיחת SSCP-SSCP משמשת ליזום ולהשמיד שיחות cross-domain LU-LU.

 

Token Ring

רשת עם טופולוגית טבעת המעבירה אותות מהתקן אחד לאחר.

 03-02-04 / 13:13  עודכן ,  16-01-04 / 19:33  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 THDR (דף 3) - הקודםהבא - SNACP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 5