» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 27 בינואר 2021
QLLC
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SNA  QLLC גרסה להדפסה

QLLC

 

QLLC הוא פיתוח תקני לקישוריות SNS של LAN-ים דרך מיתוג מנות של WAN-ים עם X.25.

כותרת ה- SDLC והנגרר מוחלפים ע"י שדות דומים של LAPB לפני שידור דרך הרשת.

התקן גם מגדיר בתי בקרה נוספים המשמשים לאפשר קבלת סוף הרשת לבנייה מחדש של מסגרת SDLC אורגינלית.

מידע ה- SNA מועבר דרך הרשת בתוך מנת נתוני X.25.

 

הדיאגרמה הבאה מייצגת נתוני SNA ומסגרות בקרת QLLC בתוך מסגרת נתוני X.25:

 

 

 

 

מסגרות בקרת QLLC ונתוני SNA נקבעים ע"י ערך ביט ה- Q שבתוך כותרת מנת ה- X.25.

 

סוגי מסגרת QLLC

 

Receive Ready.

QRR

Disconnect.

QDISC

Unnumbered Acknowledgement.

QUA

Disconnect Mode.

QDM

Frame Reject.

QFRMR

Test.

QTEST

Request Disconnect.

QRD

Exchange Identification.

QXID

Set Mode.

QSM

 

 

 

 03-02-04 / 13:04  עודכן ,  16-01-04 / 19:24  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SDLC - הקודםהבא - SNA 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4