» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שלישי 19 בינואר 2021
SDLC
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  S  SNA  SDLC גרסה להדפסה

SDLC

 

פרוטוקול ה- SDLC (Synchronous Data Link Control) פותח ע"י IBM לשמש כשכבה מס' 2 של הרשת ההירארכית של SNA. נתוני SNA נשאים בתוך שדה המידע של מסגרות SDLC.

הפורמט של מסגרת SDLC סטנדרטית הוא כדלקמן:

 

קישור נגרר

כותרת קישור

דגל

FCS

מידע

שדה בקרה

שדה כתובת

דגל

 

 

 

 

 

 

 

דגל

ערך הדגל תמיד 0x7E.

על מנת להבטיח שתבנית ביט הדגל תוחם המסגרת לא תופיע בשדה הנתונים של המסגרת, יש להשתמש בטכניקה הידועה כ:  Bit Stuffing, הן ע"י המשדר והן ע"י המקבל.

 

שדה כתובת

הבית הראשון של המסגרת לאחר דגל הכותרת ידוע כשדה הכתובת.

משתמשים ב- SDLC על קוים רבי נקודות והוא יכול לתמוך בכ- 256 יחידות בקרת טרמינל או תחנות משנה לכל קו.

שדה הכתובת מגדיר את כתובת התחנה המשנית, השולחת את מסגרת היעד של המסגרת הנשלחת ע"י התחנה העיקרית.

 

שדה בקרה

השדה המופיע לאחר שדה הכתובת מכונה שדה בקרה והוא משמש לזיהוי סוג המסגרת.

בנוסף, הוא מכיל מספרים סדרתיים, מאפייני בקרה ומעקב אחר שגיאות, בהתאם לסוג המסגרת.

 

כל מסגרת מחזיקה שדה בן ביט אחת הנקראת ביט Poll/Final.

ב- SDLC ביט זו מסמנת איזה צד "מדבר", ומספקת בקרה אודות מי הבא שידבר ומתי.

כאשר תחנה עיקרית סיימה לשדר סדרות של מסגרות, היא קובעת את ביט ה- Poll, דבר המאפשר בקרה לתחנה המשנית.

בזמן זה התחנה המשנית יכולה להגיב לתחנה העיקרית.

כאשר התחנה המשנית מסיימת לשדר את המסגרות שלה, הי קובעת את ביט ה- Final והבקרה חוזרת לתחנה העיקרית.

 

מצבי פעולה

ב- SDLC יש מושג של תחנות עיקריות ומשניות, המוגדרות בפשטות כיוזם השיחה וכמגיב לשיחה.

התחנה העיקרית שולחת פקודות והתחנה המשנית שולחת תגובות.

SDLC פועלת במצב תגובה נורמלי - Normal Response Mode (NRM).

מצב זה הו לגמרי master/slave, במשמעות שרק תחנה אחת יכולה לשדר מסגרות בכל עת (כאשר היא מורשית לעשות כן). מצב זה מסומן ע"י מסגרת SNRM(E).

התחנה העיקרית יוזמת את השיחה ושולחת פקודות. התחנה המשנית שולחת תגובות. משתמשים ב- Full polling עבור כל תשדורות מסגרת.

 

FCS

ה- Frame Check Sequence (FCS) מאפשר רמה גבוהה של בקרת שגיאות פיסית ע"י כך שהוא מאפשר בדיקה של תקינות נתוני המסגרת הנשלחים.

הרצף מחושב לראשונה ע"י המשדר באמצעות שימוש באלגוריתם המבוסס על ערכי כל הביטים במסגרת.

המקבל מבצע את אותו החישוב על המסגרת המתקבלת והוא משווה את ערכו ל- CRC.   

 

גודל חלון

SDLC תומך בגודל חלון מורחב (מודולו 128), כאשר מספר המסגרות יוצאות הדופן האפשרי לאישור עולה מ- 8 ל- 128. הרחבה זו משמשת לרוב לתשדורות לווין, כאשר שהות האישור היא מובהקת יותר מאשר זמני תשדורת המסגרת.

סוג מסגרת אתחול הקישור קובעת את המודולו של השיחה ומתווספת “E  לשם סוג המסגרת הבסיסית (לדוגמא: SNRM הופך ל- SNRME).

 

 

סוגי מסגרת

 

אלו הם סוגי מסגרת הפיקוח ב-  SDLC:

אישור מסגרת מידע ואינדיקציה לקבלת עוד

RR

בקשה לשידור מחדש של כל המסגרות לאחר מספר סדרתי נתון

REJ

מראה מצב כיבוש זמני של מסגרת

RNR

 

אלו הם סוגי מסגרת לא ממוספרת ב- SDLC:

בקשת ניתוק

DISC

מסגרת אישור

UA

תגובה ל- DISC המראה מצב ניתוק.

DM

דחיית מסגרת

FRMR

תצורה

CFGR

נשלח התחינה העיקרית למשנית וחוזר חלילה

TEST

Beacon.

BCN

יזום ממצב תגובה נורמלי.

יחסי master/slave מלאים.

SNRM

SNRM במצב מורחב

SNRME

בקשת ניתוק

RD

בקשת תחנה משנית לאתחול לאחר ניתוק.

RIM

קביעת מצב אתחול

SIM

Poll לא ממוספר

UP

מידע לא ממוספר. שולח מצב נתונים/מידע.

UI

פקודת החלפת זהות

XID

 

ישנה מסגרת מידע אחת ב- SDLC.

 

מסגרת מידע

Info

 

               הגרף מציג את חלוקת מסגרות ה- SDLC ע"י סוג פורמט

 03-02-04 / 13:03  עודכן ,  16-01-04 / 19:22  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SNA - הקודםהבא - QLLC 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4