» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
Token Ring
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  T  Token Ring גרסה להדפסה

Token Ring

 

Token Ring הוא פרוטוקול LAN, שבו כל התחנות מחוברות בטבעת וכל תחנה יכולה לשמוע שידורים ישירות רק משכנה המיידי. אישור לשדר מוענק ע"י הודעה (אסימון) שחגה סביב הטבעת.

מבנה כותרת ה- Token Ring מוצג בהדגמות מתחת:

 

SDEL  בית 1

בקרת גישה בית 1

בקרת מסגרת בית 1

כתובת יעד 6 בתים

כתובת מקור 6 בתים

מידע נתב 30-0 בתים

משתנה (LLC או  MAC) מידע

FCS 4 בתים

EDEL בית 1

סטטוס מסגרת בית 1

Token Ring מבנה כותרת


SDEL / EDEL

 

תוחם התחלה / תוחם סוף. גם ל- SDEL וגם ל- EDEL יש הפרות קוד Manchester במתכוון במיקומי ביט מסוימים, כך שההתחלה וסוף של מסגרת אף פעם לא יוכלו להיות מזוהים בטעות באמצע נתונים אחרים.

 

בקרת גישה

הפורמט הוא כדלקמן:

 

R

R

R

M

T

P

P

P

Token Ring פורמט בקרת גישת

 

ביטי עדיפויות :

PPP

עדיפות נמוכה ביותר

000

 

עדיפות גבוהה ביותר

111

 

ביט אסימון :

T

אסימון

0

 

מסגרת

1

 

ספירת מוניטור :

M

ערך התחלתי

0

 

מותאם להפעיל את המוניטור

1

 

ביט הזמנת מקום מראש :

RRR

הזמנת עדיפות נמוכה ביותר

000

 

הזמנת עדיפות גבוהה ביותר

111

 

 

 

בקרת מסגרת

הפורמט הוא כדלקמן :


Attention (4 ביטים)

0

0

טיפוס מסגרת (2)

Token Ring פורמט בקרת מסגרת

 

טיפוס מסגרת יכול להיות אחד מהערכים הבאים:

 

מסגרת MAC

00

מסגרת LLC

01

לא מוגדר

11 או 10

 

2 הביטים השניים הם תמיד אפס.

Attention מציין את המסגרות שעבורן המתאם מבצע מערך ועיבוד מיוחדים.

 

מערך אקספרס

0001

Beacon.

0010

אסימון טענה

0011

טיהור טבעת

0100

מוניטור פעיל נוכח

0101

מוניטור בסטנד-ביי נוכח

0110

 

 

 03-02-04 / 13:35  עודכן ,  12-01-04 / 19:55  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 +TACACS - הקודםהבא - המשך 1 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4