» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 25 בינואר 2021
NFS
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  N  NFS גרסה להדפסה

NFS - Network File System

 

פרוטוקול מערכת קבצי הרשת של Sun הוא יישום שיתוף קבצים של משפחת הפרוטוקולים של Sun.

NFS מתיר למשאבי קבצים מופצים להופיע כמערכת בת קובץ יחיד ללקוחות.

 

UNIX (מערכת ההפעלה של Sun) היא הפלטפורמה הסטנדרטית עבור NFS, אך Sun עיצבה את פרוצדורות הגישה לקבצים ב- NFS להיות כלליות במידה המספקת וזאת על מנת לאפשר הפנייה למגוון רחב של מערכות הפעלה ופרוטוקולים.

 

מסגרות

מסגרות NFS יכולות להיות מהסוגים הבאים: 

 

[no operation]

לא מבצע פעולה

[get file attrib]

בקשת תכונות קובץ

[set file attrib]

נסיונות לקבוע תכונות קובץ

[get filsys root]

בקשת שורש הטיפול בקובץ

[search for file]

בקשת חיפוש קובץ מסויים

[read from link]

בקשת קריאה מקישור סימלי

[read from file]

בקשת קריאה מקובץ

[write to cache]

בקשת כתיבה למטמון

[write to file]

בקשת כתיבה לקובץ

[create file]

בקשת יצירת קובץ מסויים

[delete file]

בקשת מחיקת קובץ

[rename file]

בקשת שינוי שם קובץ

[link to file]

בקשת יצירת קישור קובץ

[make symb link]

בקשת יצירת קישור סימלי

[make directory]

בקשת יצירת מדריך

[remove directry]

בקשת מחיקת מדריך

[read directory]

בקשת רשימת מדריכים

[get filsys attr]

בקשת מידע אודות מערכת הקבצים

[give file attrib]

החזרת תכונות לקובץ

[file attrib set]

אישור קביעת תכונות קובץ

[filesystem root]

החזרת שורש הטיפול בקבצים

[file search done]

החזרת תוצאת חיפוש הקובץ

[link read done]

החזרת תוצאת קריאת קישור סימלי

[file read done]

החזרת תוצאת קריאת קובץ

[cache write done]

החזרת תוצאת קריאת מטמון

[file write done]

החזרת תוצאת כתיבת קובץ

[create file rep]

החזרת סטטוס יצירת קובץ

[delete file rep]

החזרת סטטוס מחיקת קובץ

[rename file rep]

החזרת סטטוס שינוי שם קובץ

[link file reply]

החזרת סטטוס קישוריות קובץ

[symb link made]

החזרת סטטוס יצירת קישור סימלי

[make dir reply]

החזרת סטטוס יצירת מדריך

[remove dir reply]

החזרת סטטוס מחיקת מדריך

[dir read done]

החזרת רשימת מדריך

[filsystem attrib]

החזרת תכונות מערכת הקבצים

 

 03-02-04 / 19:23  עודכן ,  04-01-04 / 20:04  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 NBFCP - הקודםהבא - NFS (דף 2) 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4