» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
משתנים בינ"ל ב- ISDN
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  I  ISDN  משתנים בינ"ל ב- ISDN גרסה להדפסה

 

משתנים בינ"ל ב- ISDN

 

הארגון האחראי בראש ובראשונה לייצור תקני ISDN  הוא CCITT.

קבוצת הלימוד CCITT האחראית ל- ISDN פרסמה לראשונה סט של המלצות ISDN בשנת 1984 (ספרים אדומים).

קודם לפרסום זה, מספר אזורים גיאוגרפיים פיתחו גרסאות שונות של ISDN.

התוצאה של כך הן המלצות CCITT של תקני ISDN   עבור כל הארצות, בנוסף להקצאת הגדרות משתנים לכל מדינה.

 

שימוש בפריטי מידע מוגדרי-אומה אפשרי באמצעות שימוש במנגנון קידוד, המאפשר לאזורים שונים להשתמש בפריטי המידע שלהם בתוך מסגרות הנתונים.

 

להלן תאור רוב משתני ה- ISDN:

National ISDN1 (Bellcore)

משתנה זה בשימוש בארה"ב ע"י Bellcore.

יש לו 4 סוגים של הודעה מוגדרת רשת.

אין בו פריטי מידע בעלי אוקטט יחיד.

בנוסף לפריטי קידוד 0 ישנם ארבעה פריטי קידוד 5 וחמישה פריטי קידוד 6.

National ISDN2 (Bellcore)

ההבדל היחיד בין National ISDN-1   ל- ISDN-2 הוא הורדת הפרמטר דרך מרכיבים.

מרכיבים אלו משמשים לתקשורת של נתוני פרמטר בין ציוד משתמש ISDN למיתוג ISDN.

 

שינויים אחרים הם תוספת סוגי הודעות SEGMENT, FACILITY ,REGISTER  , ותוספת של פריטי מידע הקשורים להתקן מורחב והודעה מחולקת.

ישנו גם שינוי של משמעות כמה ערכי שדה והוספה של כמה ערכי שדה חדשים שהתקבלו.

5ESS )AT&T)

המשתנה השימוש בארה"ב ע"י AT&T.

זהו השימוש הרחב ביותר בפרוטוקולי ISDN והוא מכיל 19 סוגים של הודעות מוגדרות-רשת.

אין קידוד 5, אך יש 18 פריטים של קידוד 6 ופריטי ניהול מידע מורחבים.

Euro ISDN )ETSI)

המשתנה אומץ ע"י כל מדינות אירופה.

בעת הנוכחית, הוא מכיל סוגי הודעות בעלי אוקטט אחד ו- 5 פריטי מידע בעלי אוקטט אחד.

בתוך מסגרת העבודה של הפרוטוקול אין פריטים של קידוד 5 וקידוד 6, וכל מדינה מאפשרת הגדרה של פריטים המתאימים לה.

 VN3, VN4(צרפת)

משתנים אלו נפוצים בצרפת.

קידוד VN3 והודעות השגיאה שלו מתורגמים לצרפתית.

זהו תת-סט של מסמך ה-CCITT והוא מכיל סוגי הודעה בעלי אוקטט יחיד בלבד.

קידוד ה- VN4 קרוב יותר להמלצות ה- CCITT.

בנוגע ל- VN3 , יש לו רק סוגי הודעות בעלי אוקטט יחיד, חמישה פריטי מידע בעלי אוקטט יחיד ושני פריטים של קידוד 6.

  

 1TR6 (גרמניה)

משתנה זה נפוץ בגרמניה.

זהו תת-סט של גרסת ה-CCITT עם שינויים קלים.

הפרוטוקול הוא בחלקו באנגלית ובחלקו בגרמנית.

 

 ISDN 30 [DASS-2] (אנגליה)

משתנה זה בשימוש ע"י British Telecom בנוסף ל- ETSI  (ראו לעיל).

בשכבות 2 ו- 3 תקן זה לא מתאים למבנה CCITT.

בראש המסגרות יש אוקטט אחד ולאחר מכן מידע.

בכל מקרה, רוב המידע מקודד IA5 ולכן הקידוד הוא ASCII.

 

אוסטרליה

פרוטוקול זה הוחלף ע"י פרוטוקול אוסטרלי חדש (ששמו טרם שוחרר).

זהו תת-סט של תקן ה-CCITT והוא מכיל סוגי הודעה בעלי אוקטט יחיד בלבד ופריטי מידע.

יש לו רק פריטים של קידוד 5.

 

TS014  אוסטרליה

זהו תקן ISDN PRI אוסטרלי חדש שהוגדר ע"י Austel.

תקן זה דומה מאוד ל- ETSI.

 

NTT - יפן

שירות ה- ISDN היפני המסופק ע"י NTT, ידוע כ: INS-Net ומאפייניו העיקריים הם כדלקמן:

1)        הספקת מנשק משתמש-רשת המתאים להמלצות CCITT של הספר הכחול.

2)        הספקת מצב מנה באמצעות שימוש ב: Case B.

3)        תמיכה ע"י מערכת האיתותים מס' 7 של חלק המשתמש ב- ISDN עם הרשת.

4)        שירות רשת ציבורית.

 

ARINC 746

כיום ישנם במטוסי נוסעים טלפונים לפני כל נוסע.

טלפונים אלו מחוברים ברשת T1 והשיחות מועברות באמצעות הלווין.

פרוטוקול האיתות שבשימוש מבוסס על  Q.931, אך עם מספר שינויים והוא ידוע כ: ARINC 746.

החברות המובילות בתחום זה הן GTE ו- AT&T.

על מנת לנתח את ARINC, משתנה ה- LAPD צריך להיות מוגדר כ: ARINC. 

 

ARINC 746 Attachment 11

פרוטוקול זה מתאר את תעבורת ההודעות בשכבת הרשת (שכבה 3) הנחוצות לבקרת ציוד ופרוצדורות בקרת שיחה של מיתוג מעגלים בין יחידות תאי טלקומוניקציה  [Cabin Telecommunications Unit (CTU)  ]  לבין מערכת SATCOM, המערכת הטלפונית של צפון אמריקה (NATS), ומערכת הטלפונית של טיסות יבשתיות (TFTS).

המנשק המתואר בנספח זה מופק מהמלצות CCITT:   Q.930, Q.931,Q.932 האחראיות לבקרת שיחה ותקני ה- ISO/OSI: DIS 9595  ו-  DIS 9596האחראיות לבקרת ציוד.

הודעות אלו משכבת הרשת צריכים להיות מועברים בשדה המידע של מסגרת שכבת קישור הנתונים.

 

ARINC 746 Attachment 17

פרוטוקול זה מייצג את המערכת המספקת לנוסעים ולצוותי התאים גישה לשירותים המסופקים ע"י CTU וציוד תא חכם.

מנת החלוקה של CDS מעבירה את תחנות האיתות והקול מיחידות קצה ראש ליחידות מושב יחידניות.

לכל אזור במטוס יש יחידת בקרה אזורית ויחידות שירותי מושב בתוך האזור. 

 

Northern Telecom - DMS 100

משתנה זה מייצג יישומי Northern Telecom של National ISDN-1.

הוא מספק מנשקי משתמש-רשת של ISDN BRI בין מיתוג Northern Telecom ISDN DMS-100 וטרמינלים המעוצבים עבור BRI DSL.

הוא מבוסס על המלצות סדרות CCITT ISDN-1 ו- Q ועל דרישות איתות ומיתוג בקרת שיחה של מנשק ISDN בסיסי וכן על סימוכין טכניים של שירות משלים , המפורסמים ע"י Bellcore.

 

DPNSS1

DPNSS1 (Digital Private Network Signalling System No. 1 ) זוהי מערכת איתותים הנמצאת בשימוש בבריטניה.

המערכת מרחיבה מתקנים אשר באופן נורמלי זמינים רק בין הרחבות על PBX יחיד להרחבות על כמה PBX-ים, המחוברים יחדיו ברשת פרטית.

היא נועדה בעקרון לשימוש בין PBX-ים ברשת פרטית דרך משבצת זמן 16 של מערכת שידור דיגיטלית בת  2048 קילוביטים .

באופן דומה, היא יכולה להיות בשימוש במשבצת זמן 24 של מערכת שידור דיגיטלית בת  1.544 קילוביטים .

יש לשים לב לכך שמשתנה ה- LAPD חייב להיבחר להיות DPNSS1.

 

Swiss Telecom

משתנה ה- ISDN המופעל ע"י Swiss Telecom PTT נקרא SwissNet.

פרוטוקול ה- DSS1 עבור SwissNet מבוסס כולו על ETS.

שינויים לתקן זה עבור SwissNet מוכנסים לקטגוריית ההגדרות של מספר האפשרויות בתקן ושל הדרישות החסרות.

הם גם ממענים מצבים מוגדרי SwissNet, כמו הבטחת תאימות בין ציוד המשתמש להחלפות SwissNet של צעדי התפתחות שונים. 

 

QSIG

QSIG זוהי מערכת איתותי PABX פרטית מודרנית, חזקה וחכמה.

תקני QSIG מגדירים מערכת איתות בנקודת הסימוכין Q , אשר נועדה בראש ובראשונה לשימוש על תחנה ציבורית.

בכל אופן, QSIG יעבוד על כל שיטה המתאימה לחיבור ציוד PINX.

מחסנית פרוטוקול ה- QSIG זהה במבנה שלה למחסנית פרוטוקול ה- DSS1. שתיהן עוקבות למודל סימוכין ה- ISO ושתיהן יכולות להכיל שכבות 1 ו- 2 זהות. אך בשכבה 3 QSIG ו- DSS1 שונות.

 

 

 

 03-02-04 / 10:10  עודכן ,  31-12-03 / 17:17  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 LAPD - הקודםהבא - מבנה מסגרת ISDN 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3