» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שישי 15 בינואר 2021
המשך הטבלה
דף ראשי  VoIP  Skinny  הודעות ה- Skinny  המשך הטבלה גרסה להדפסה

הודעת מזהה הודעת תחנה

קוד

הודעת  Set Ringerשל תחנה

0x0085

הודעת  Set Lampשל תחנה

0x0086

הודעת איתור  Set Hook Flashשל תחנה

0x0087

הודעת  Set Speaker Modeשל תחנה

0x0088

הודעת Set Microphone Mode של תחנה

0x0089

תחנה מתחילה לשדר מדיה

0x008A

תחנה מפסיקה לשדר מדיה

0x008B

הודעת נתוני שיחה של תחנה

0x008F

הודעת דחיית רישום תחנה

0x009D

הודעת כיבוי תחנה

0x009F

הודעת סטטוס קדימה של תחנה

0x0090

הודעת סטטוס חיוג מהיר של תחנה

0x0091

הודעת סטטוס שורה של תחנה

0x0092

הודעת סטטוס תצורת תחנה

0x0093

תחנה מגדירה הודעת נתונים וזמן

0x0094

תחנה מתחילה הודעת תשדורת שיחה

0x0095

תחנה מפסיקה הודעת תשדורת שיחה

0x0096

הודעת  Button Template של תחנה

0x0097

הודעת גרסת תחנה

0x0098

תחנה מציגה הודעת טקסט

0x0099

התחנה מנקה הודעת תצוגה

0x009A

הודעת בקשת יכולות תחנה

0x009B

תחנה מבשרת על הודעת פקודה

0x009C

הודעת תגובה של שרת תחנה

0x009E

תחנה מתחילה שידור לרב של הודעת קבלת מדיה

0x0101

תחנה מתחילה שידור לרב של הודעת תשדורת מדיה

0x0102

תחנה מפסיקה שידור לרב של הודעת קבלת מדיה

0x0103

תחנה מפסיקה שידור לרב של הודעת תשדורת מדיה

0x0104

פתיחת תחנה מקבלת הודעת קבלה

0x105

תחנה סוגרת הודעת תחנה מקבלת

0x0106

Station Connection Statistics Request Message

0x107

הודעת תגובת  Soft Key Templateשל תחנה

0x0108

הודעת תגובת  Soft Key Setשל תחנה

0x109

תחנה בוחרת הודעתSoft Keys

0x0110

הודעת מצב שיחה של תחנה

0x0111

תחנה מציגה הודעת שורת פקודה

0x0112

תחנה מנקה הודעת שורת פקודה

0x0113

תחנה מציגה הודעת תשומת לב

0x0114

תחנה מנקה הודעת תשומת לב

0x0115

תחנה מפעילה הודעת תוכנית שיחה

0x0116

תחנה מפסיקה הודעת תוכנית שיחה

0x0117

הודעת אישור אי רישום תחנה

0x118

 

 02-02-04 / 16:50  עודכן ,  27-12-03 / 14:36  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 הודעות ה- Skinny - הקודםהבא - סלולר 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3