» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 18 בינואר 2021
ICP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  I  ICP גרסה להדפסה

ICP

 

פרוטוקול בקרת האינטרנט (ICP) משמש להודיע על שגיאות ושינויים בטופולוגית הרשת.

מסגרות ICP יכולות להכיל את הפרמטרים הבאים:

 

עלות

עלות ניתוב בשניות להגיע לצומת היעד המפורט כנתון במסגרות מטריות של ICP.

 

שגיאת תקשורת

הודעת השגיאה המוחזרת ע"י מסגרות השגיאה של ה ICP.

הודעות אפשריות הן כדלקמן:

 

שקע מפורט לא חוקי.

{Invalid socket}

משאב נמצא כבר בשימוש.

{Resource in use}

תהליך מפורט לא חוקי.

{Invalid operation}

פרמטר כתובת זכרון לא חוקי.

{Bad MemAddr par}

צומת יעד אינו בר-השגה.

{Dest unreachable}

גלישת הודעה.

{Message overflow}

שקע יעד לא חוקי.

{Bad Dest socket}

משפחת כתובת לא חוקית.

{Bad Addr family}

שקע מפורט לא קיים.

{Bad socket type}

פרוטוקול לא קיים.

{Bad protocol}

אין יותר שקעים פנויים.

{No more sockets}

אין חלל מערך פנוי.

{No more buffers}

פסק זמן חיבור.

{Timed out}

תהליך חסר תמיכה.

{Bad operation}

משאב אינו פנוי.

{Resource unavail}

כשל תקשורת פנימי.

{Comm failure}

כשל איפוס מבקר חומרה.

{H/W Reset failure}

שגיאת החלטת כתובת אינטרנט.

{ARP error}

משתמש סיים בקשה.

{User terminated}

פרוטוקול התאפס.

{Protocol reset}

פרוטוקול נותק.

{Protocol discnct}

משתמש ביטל הודעה.

{User aborted}

משאב נותק.

{Resource discnct}

 

 

 

 

 

 03-02-04 / 09:55  עודכן ,  24-12-03 / 16:55  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 ICMPv6 - הקודםהבא - IDP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 2