» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 27 בינואר 2021
CTERM
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  D  DECnet  CTERM גרסה להדפסה

CTERM - Command Terminal protocol

 

פרוטוקול זה הוא פרוטוקול חיקוי הטרמינל של ארכיטקטורת הרשת הדיגיטלית.

CTERM משתמש ב- DECnet לספק חיבור טרמינל פקודה בין טרמינלי DEC ומערכות הפעלה DEC, כמו VMS ו- RSRS/E.

 

מסגרות

מסגרות CTERM יכולות להיות אחת מהפקודות הבאות:

 

[initiate]

ייזום חיבור טרמינל הפקודה

[start read]

בקשת קריאה מטרמינל הפקודה

[read data]

העברת נתוני טרמינל למארח

[out-of-band]

העברת תו out-of-band שהתקבל ע"י השרת

[abort read]

בקשת יציאה מהקריאה הנוכחית של נתוני הטרמינל

[clear input]

בקשת שהקלט ומערכי ה- type-ahead ינוקו

[write data]

העברת נתוני כתיבה של הטרמינל ונתוני בקרה

[write status]

העברת סטטוס הכתיבה של הטרמינל

[discard stat]

איתות האם להשליך את פלט הטרמינל

[read config]

בקשת מאפייני הטרמינל הנוכחי

[config data]

העברת נתוני תצורה של הטרמינל

[check input]

בקשת מונה תו הקלט הנוכחי

[input count]

מראה את מספר תווי הקלט שיש לקרוא

[input state]

מראה את ההופעה של תווי קלט חדשים

 

פרמטרי  CTERM

הפרמטרים הבאים אפשריים:

 

גודל מערך

גודל מערך קלט תו הטרמינל.

 

מונה תו

מספר התווים במערך הקלט.

 

סוף

עמדת התו הסופי. העמדה הנוכחית של התו האחרון המוצג.

 

EOP

סוף שורת הפקודה. העמדה הנוכחית של התו הראשון לאחר שורת הפקודה.

 

עמדה אופקית

העמדה האופקית הנוכחית של הפלט המוצג.

 

שינוי עמדה אופקית

שינוי העמדה האופקית מהקריאה האחרונה.

 

Low Water Mark

עמדת התו האחרון שלא הותאם.

 

גודל מתקבל מקסימלי

אורך מערך תו הקלט.

 

תשדורת מקסימלית

גודל מערך תשדורת מקסימלי.

 

תו

תו ה- Out-of-band המתקבל.

 

Postfix

מונה שורת Postfix חדשה עבור הכתיבה הנוכחית.

 

Prefix

מונה שורת Prefix חדשה עבור הכתיבה הנוכחית.

 

שינוי תוכנה

שינוי התוכנה שכרגע בשימוש.

 

תחילת תצוגה

מיקום התו הראשון לתצוגה.

 

סיום

ביט מסכת קביעת הסיום.

סט של 256 ביטים עבור הקריאה.

 

Time out

סכום הזמן בשניות לפני שבקשת הקריאה מתבטלת.

 

גרסה

גרסת הפרוטוקול שכרגע בשימוש.


עמדה אנכית

העמדה האנכית הנוכחית של הפלט המוצג.

 

שינוי עמדה אנכית

שינוי העמדה האנכית מהקריאה האחרונה.

 

הודעות

עבור מסגרות CTERM מסוימות יכולות להיות מוצגות מגוון הודעות, כמפורט להלן:

מסגרות [input state] מציגות את סטטוס הקלט הנוכחי כ: {more characters}  או  {no more characters}.

מסגרות [write status] יכולות להציג את סטטוס הכתיבה כ: {some output lost}  או  {no output lost}.

מסגרות [discard stat] יכולות להציג את סטטוס ה- discard כ: {discard}  או  {no discard} .

מסגרות [abort read] יכולות להציג את בקשת ה- abort כ: {unconditional}  או . {if no more input}

מסגרות [out-of-band] יכולות להכיל את אופי נתונים כ:  [discard].

 02-02-04 / 20:43  עודכן ,  23-12-03 / 14:52  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 DAP (דף 3) - הקודםהבא - LAT 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 3