» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שני 25 בינואר 2021
DAP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  D  DECnet  DAP גרסה להדפסה

DAP

 

פרוטוקול גישת הנתונים (DAP) מספק גישה לקובץ מרחוק למערכות התומכות בארכיטקטורת DECnet.

 

מסגרות

מסגרות DAP יכולות להיות אחת מהפקודות הבאות:

 

מחליף מידע אודות מערכות קובץ ופרוטוקולים נתמכים.

[תצורה]

מספק מאפייני קובץ.

[file attribs]

פותח את הקובץ המפורט.

[פתח קובץ]

יוצר את הקובץ המפורט.

[צור קובץ]

נותן שם חדש לקובץ המפורט.

[שם חדש לקובץ]

מוחק את הקובץ המפורט.

[מחק קובץ]

רושם את המדריך המפורט.

[list dir]

מגיש את קובץ האצווה המפורט.

[מגיש קובץ]

מבצע את קובץ הפקודה המפורט.

[קובץ ביצוע]

מספק מידע בקרה אודות מערכת הקובץ.

[מידע בקרה]

ממשיך ביצוע I/O לאחר שגיאה.

[המשך]

מכיר בקובץ פתוח ופקודות מידע בקרה.

[הכר]

סוגר קובץ או מסיים זרמי נתונים.

[סגור קובץ]

נושא נתוני I/O קובץ.

[הודעת נתונים]

מחזיר מידע מצב ושגיאות.

[מצב]

מפרט מפתחות עבור אינדקס קבצים.

[אינדקס קובץ]

יוצר או מאריך קובץ.

[להקצות]

מחזיר סיכום מידע אודות הקובץ

[מידע סיכום]

הגדרת זמן עבור שדות חותמת זמן

[חותמת זמן]

הגדרת מצב הגנת קובץ

[הגן על צומת]

שינוי שם קובץ או מדריכי רשימות

[שם קובץ]

הגדרת זכויות גישה לקובץ

[זכויות גישה]

 

פרמטרי מסגרת

פקודותDAP   יכולות להכיל את הפרמטרים הבאים:

 

גודל הקצאה

מספר הבלוקים שהוקצו לקובץ.

 

תכונה

תכונת קובץ המוצגת כדלקמן:

 

Seqnt

תמיכה בגישה סדרתית

Relatv

תמיכה בגישה יחסית

Index

תמיכה בגישת אינדקס

Hashed

תבנית קיצוץ

 

ביט מנייה

מראה את מספר הביטים שאינם בשימוש בבית האחרון של הודעת הנתונים.

 

מספר הביטים לכל בית

מספר הביטים בכל בית.

 

גודל בלוק

גודל בלוק המדיה הפיסית בבתים.

 

גודל דלי

גודל הדלי המשמש לגשת לקבצים יחסיים, מאונדקסים ומקוצצים.

 

סוכם בודק

סוכם בודק של קובץ בן 16 ביטים.

 

סוג נתונים

סוג נתוני הקובץ:

 

ASCII

תוי ASCII תקניים בני 7 ביטים

Image

נתונים בינאריים

EBCDIC

נתוני EBCDIC מקודדים

Compr

תבנית נתונים דחוסים

Exec

קוד בר ביצוע

Privil

קוד מיוחס

Senstv

נתונים רגישים, ניקוי לאחר מחיקה

 

סוג התקן

קוד המראה את סוג ההתקן שבעזרתו מתקשר ה- DAP עם הקובץ.

 02-02-04 / 20:39  עודכן ,  23-12-03 / 14:40  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 SCP - הקודםהבא - DAP (דף 2) 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 4