» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום שבת 16 בינואר 2021
MOP
דף ראשי  פרוטוקולים לפי אינדקס (A-Z)  D  DECnet  MOP גרסה להדפסה

MOP

 

פרוטוקול תחזוקת הביצוע ( MOP ) משמש למתן שירותים כגון טעינת והורדת תוכנת מערכת, בדיקות מרחוק ואבחון בעיות.

 

מסגרות

 

מסגרות MOP יכולות להיות אחת מהפקודות הבאות:

 

מכיל נתוני טעינת זיכרון.

[נתוני טעינת זיכרון]

בקשה עבור קטע טעינת זיכרון.

[בקשת טעינת זיכרון]

טעינת זיכרון עם משלוח כתובת.

[w/כתובת טעינת זיכרון]

טעינת פרמטר עם משלוח כתובת.

[w/כתובת טעינת פרמטר]

בקשת סיוע בביצוע זריקה.

[בקשת שירות זריקה]

בקשה עבור קטע זריקת זיכרון הבא.

[בקשת זריקת זיכרון]

מכיל נתוני זריקת זיכרון.

[נתוני זריקת זיכרון]

הכרה בהשלמת הזריקה.

[זריקה הושלמה]

הצעת סיוע לזרוק/לטעון/לולאה.

[סיוע התנדבותי]

בקשה עבור תכנית מטעין או מערכת.

[תכנית בקשה]

בקשה עבור אתחול תכנית מרחוק.

[בקשת אתחול מרחוק]

בקשה עבור זיהוי עמדת מפעיל מרחוק.

[בקשת מס' מזהה מרחוק]

מידע זיהוי עמדת מפעיל מרוחק.

[מס' מזהה מערכת מרוחק]

בקשה עבור מוני מידע תקשורת.

[בקשת מונים]

מוני מידע תקשורת.

[תגובת מונים]

עמדת מפעיל מרוחק במצב שמור.

[שמירת עמדת מפעיל]

שחרור עמדת מפעיל מרוחק ממצב שמור.

[שחרור עמדת מפעיל]

סקר של עמדת מפעיל מרוחק עבור מצב.

[סקר עמדת מפעיל מרוחק]

תגובה לסקר עמדת מפעיל מרוחק.

[תגובת עמדת מפעיל מרוחק]

בקשה ללולאה לאחור של נתונים מצורפים.

[בקשת לולאה לאחור]

תגובה ללולאה לאחור עם נתונים.

[תגובת לולאה לאחור]

 

מסגרות זריקת זיכרון וטעינת זיכרון

 

מסגרות זריקת זיכרון וטעינת זיכרון MOP משתמשות בפרמטרים הבאים:

 

מספר טעינה

מספר הרצף של קטע הנתונים מקטע הזיכרון הנוכחי.

 

כתובת טעינה

כתובת טעינת זיכרון לאחסון נתוני הזיכרון.

 

משלוח כתובת

התחלת כתובת זיכרון מהקטע הנוכחי.

 

כתובת זיכרון

התחלת כתובת זיכרון פיסית עבור הזריקה.

 

ספירה

מספר מיקומי זיכרון לזרוק.

 

גרסה

גרסת פורמט פרוטוקול, כיום 1.

 

גודל זיכרון

גודל זיכרון מכונה פיסי.

 

ביטים

בדרך כלל מכוון ל 2 בגלל סיבות התאמה.

 

גודל חוצץ

גודל חוצץ מקומי בבתים.

 03-02-04 / 17:59  עודכן ,  23-12-03 / 13:53  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 RP - הקודםהבא - MOP (המשך) 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 6