» נושאי לימוד
» נושאי לימוד
יום רביעי 28 ביולי 2021
WSP
דף ראשי  סלולר  WAP  WSP גרסה להדפסה
WSP - Wireless Session Protocol

משפחת פרוטוקול שכבת השיחה בארכיטקטורת ה- WAP נקראת: Wireless Session Protocol, או בקיצור WSP.

WSP מספק שכבת יישום ברמה עליונה של WAP עם מנשק עקבי עבור 2 שירותי שיחה: הראשון הוא שירות במצב חיבור הפועל מעל לפרוטוקול שכבת הטרנזקציה (WTP) והשני הוא שירות אלחוטי הפועל מעל לשירות תעבורת המנדע הבטוח או הלא בטוח.

 

פרוטוקולי השיחה האלחוטיים מציעים שירותים המתאימים לרב ליישומי דפדוף.

WSP  מספק פונקציונאליות של HTTP 1.1 (זוהי צורה בינארית של HTTP)  וכולל מאפיינים חדשים כמו שיחות ארוכות זמן, מתקן לדחיפת נתונים, יכולות מו"מ ודחיית/המשך שיחה.

הפרוטוקולים במשפחת WSP יעילים ברשתות מוכ"ז פס נמוך עם זמן אחזור ארוך יחסית. 

בקשות ותגובות יכולות להכיל כותרות ונתונים.

WSP מספק פונקציות דחיפה ושליפה של נתוני תעבורת WSP בשירותי המנדע והטרנזקציה.

הודעות יכולות להיות במצב חיבור או במצב ללא חיבור.

הודעות מצב חיבור נישאות דרך WTP במקרה זה הפרוטוקול כולל הודעות פרוטוקול WTP עם WSP PDU כנתונים שלהן.

הודעות במצב לא מחובר מכילות רק WSP PDU.

המבנה הכללי של WSP PDU הוא כדלקמן:

1 bite

1 bite

 

TID/PID

PDU סוג

סוג תכנים מוגדרים

 

TID/PID

מזהה טרנזקציה או מזהה דחיפה.

שדה ה- TID משמש לקשר בין בקשות לתגובות בשירות השיחה הלא מחובר.

נוכחות ה- TID היא מותנית. הוא מוכלל ב- WSP PDU הלא מחובר, אך לא מוכלל ב- PDU במצב חיבור.

ב- WSP לא מחובר ה- TID מועבר אל וממשתמש השיחה כפרמטרי "מזהה טרנזקציה" או "מזהה דחיפה" של השיחה. 


סוג PDU

שדה הסוג מגדיר את הסוג והפונקציה של ה- PDU.

מספרי הסוג עבור ה-PDU  השונים מוגדרים מטה (שאר ה- PDU הוא מידע בעל סוג מוגדר, שזה בעצם התכנים):

 

המספר

 

השם המוקצה

 

0x00

Reserved

0x01

Connect

0x02

ConnectReply

0x03

Redirect

0x04

Reply

0x05

Disconnect

0x06

Push

0x07

ConfirmedPush

0x08

Suspend

0x09

Resume

0x10–0x3

Funassigned

0x40

Get

0x41

Options (Get PDU)

0x42

Head (Get PDU)

0x43

Delete (Get PDU)

0x44

Trace (Get PDU)

0x45-0x4

FUnassigned (Get PDU)

0x50-0x5

FExtended Method (Get PDU)

0x60

Post

0x61

Put (Post PDU)

0x62–0x6

FUnassigned (Post PDU)

0x70-0x7

FExtended Method (Post PDU)

0x80-0x

FFReserved

 

 

 

 02-02-04 / 17:47  עודכן ,  06-12-03 / 11:26  נוצר ע"י משה דלג'ו  בתאריך 
 WTP - הקודםהבא - משפחת TCP/IP 
תגובות הקוראים    תגובות  -  0
דרכונט
מהי מערכת הדרכונט?
אינך מחובר, להתחברות:
דוא"ל
ססמא
נושאי לימוד
חיפוש  |  לא פועל
משלנו  |  לא פועל
גולשים מקוונים: 1